Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Ομιλία Κώστα Γανωτή

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση
Τὴν Τετάρτη 1 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση μὲ θέμα:
«Ἡ ἱερότητα τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας».
Ὁμιλητές: Κωνσταντῖνος Γανωτῆς, φιλόλογος – συγγραφέας καὶ Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος.
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 
Ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια εἶναι οἱ στυλοβάτες τῆς κοινωνίας. Γι’ αὐτὸ χρειάζονται πνευματικὴ θεμελίωση, ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ στήριξη καὶ νομικὴ προστασία, ποὺ δὲν μποροῦν τὰ ἰδιωτικὰ συμφωνητικὰ καὶ τὰ λοιπὰ τεχνάσματα νὰ ἐξασφαλίσουν.
Σᾶς περιμένουμε λοιπὸν γιὰ κοινοὺς ἀγῶνες ἐνάντια στὶς ὕποπτες μεθοδεύσεις τῶν κρατούντων καὶ τῶν ὀργάνων τους.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...