ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΩΥΣΗΣ
Θυμήθηκα τότε τον γέρο ερημίτη στο υψόμετρο του Σινά που μου διηγήθηκε κάποιο καλοκαίρι το πώς στη ζωή του ολάκερη ζητούσε να βρει το Θεό