Αυτό το όραμα, την αρχή του θαύματος , γιορτάζει κάθε χρόνο η Τήνος