Σάββατο 27 Μαΐου 2023

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Όταν ο τελευταίος μοναχός εγκαταλείψει τη Μονή της Μεγάλης Λαύρας και αιρετικοί και σχισματικοί βεβηλώνουν τους ιερούς τόπους, η γέφυρα του Κιέβου θα σπάσει, η αριστερή πλευρά του Κιέβου θα βυθιστεί και η δεξιά πλευρά του Κιέβου θα γίνει μέρος της Ρωσίας.

 Schiarchimandrite Iona Ignatenko (1925-2012)

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...