Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

Πλησιάζει ο καιρός μιάς καθάρσεως με ατσάλι και φωτιά

Εάν δεν οπλιζόμεθα και δεν πολεμούμε εναντίον των παθών που κρύβονται μέσα μας, η κοινή παρανομία θα προκαλέσει την Δίκαιη οργή του Θεού. Θα επιτρέψει πολέμους! Δεν υπάρχει πάνω στη γη κανένα βασίλειο ασάλευτο. Όσο γρηγορότερα κατακτά τους ανθρώπους η αθεΐα και η ανηθικότητα, τόσο αναπόφευκτα πέφτουν τα βασίλεια και εξολοθρεύονται οι λαοί.

 Πόσο θα παραμείνει ακόμη ο ασεβής κόσμος πάνω στη γη που έγινε κατοικία της αμαρτίας και που ποτίσθηκε με το αίμα τόσων αθώων;

Μήπως πλησιάζει ο καιρός μιάς καθάρσεως με ατσάλι και φωτιά; Ασφαλώς πλησιάζει... Ξακουστές πόλεις και μεγάλες αυτοκρατορίες εξαφανίσθηκαν από το πρόσωπο της γης, σύμφωνα με την Δίκαιη Κρίση του Θεού, για την αθεΐα και την παρανομία τους.
Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

https://proskynitis.blogspot.com

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...