Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Ο Άγιος Χρυσόστομος και η βασική αρχή με την οποία θα είχαμε την πιο πετυχημένη οικονομία

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραλληλίζει το χρήμα με το αίμα στον ανθρώπινο οργανισμό. Το αίμα, λέει, πρέπει να κυκλοφορεί σε όλο το σώμα και δεν πρέπει να συγκεντρώνεται σε κάποια λίγα σημεία γιατί τότε προκαλεί θρόμβο και το ανθρώπινο σώμα πεθαίνει. Το ίδιο, λέει, συμβαίνει και με το χρήμα. Πρέπει να κυκλοφορεί σε όλο το σώμα της κοινωνίας και να μην αποθησαυρίζεται στους ολίγους που με αυτό τον τρόπο το στερούν από την κυκλοφορία του στο σύνολο της κοινωνίας.
Αυτό ακριβώς γίνεται εφαρμογή στην Δημοκρατία της Αγίας Ρωμανίας με ένα έξυπνο οικονομικό σύστημα που κάποτε εφαρμόστηκε επιτυχώς και που οι τράπεζες πανικόβλητες το απαγόρευσαν για να μην χαθεί η τυραννική κυριαρχία τους.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ
Προμηθευτείτε το και βοηθήστε στην διάδοση ...

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...