Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Γέρων Ιουστίνος Αγιοταφίτης για τον Άγιο Φιλούμενο

Η τελευταία φωτογραφία του Αγ.Φιλουμένου, μία εβδομάδα πριν το μαρτύριό του

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...