Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Πώς θα τελειώναμε τους πράκτορες - πρωθυπουργούς απ' την Πατρίδα μας;

Στην Δημοκρατία της Αγίας Ρωμανίας…
-Με ποιον τρόπο θα διασφαλίζεται ότι η οικονομία δεν θα συσσωρεύεται στα χέρια ολίγων;
-Με ποιον τρόπο θα αποφευχθεί το χρήμα να μετατρέπεται σε οικονομική φούσκα χωρίς αντίκρισμα;
-Με ποιον τρόπο η πλειοψηφία του λαού θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να καθαιρέσει τον εκάστοτε επικεφαλής του κράτους;
-Πώς οι εχθροί του έθνους θα χάσουν κάθε ελπίδα να τοποθετήσουν κάποιο δικό τους άνθρωπο στην θέση του Επικεφαλής του κράτους;
-Πώς θα επιτυγχάνεται η συμβουλή του Θαλή του Μιλήσιου (ενός εκ των 7 σοφών της αρχαιότητας), που έλεγε ότι η ιδανική πολιτεία δεν θα πρέπει να έχει ούτε πολύ πλούσιους κατοίκους, ούτε πολύ φτωχούς.
-Με ποιον τρόπο στην Δημοκρατία της Αγίας Ρωμανίας θα εφαρμόζεται απόλυτα η λαϊκή κυριαρχία όσο σε κανένα άλλο πολίτευμα;

Η λευτεριά γλυκοχαράζει.
Γιώργος Θαλάσσης

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ
Προμηθευτείτε το...

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...