Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Επιτέλους! Κάποιος έκοψε την αλαζονία του νεοταξίτη Δημητριάδος

σχόλιο Γ.Θ : Ποιος άλλος από τον συνεχιστή και φίλο του Μεγάλου Χριστοδούλου;
Να ζήσεις Αμβρόσιε! Άξιος!

ΘΕΜΑ: Αἱ περί τοῦ «Ἐμβολίου»  προσφάτως γενόμεναι  δηλώσεις Ὑμῶν, εἰδικώτερον δέ ἐπί τοῦ σημείου, ὅτι «δέν πέθανε κανείς πό τό ἐμβόλιo» (https://fb.watch/8b7QzK-5iQ/).

 Ιδιωτική Οδός: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ: "Όλα τα είδωλα κάποια στιγμή γκρεμίζονται" (ΒΙΝΤΕΟ)

************

Σεβασμιώτατε , Ἀγαπητέ καί Παμφίλτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,

                      Ἀπευθύνομαι πρός Ὑμᾶς σήμερον δημοσίως, ἔπειτα ἀπό τήν προσφάτως ἀπευθυνθεῖσαν ἑτέραν Ἀνοικτήν Ἐπιστολήν μου πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυ-μον, πειθαρχῶν καί πάλιν εἰς τήν προτροπήν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καθ’ ἥν «τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττόμενα, δημοσίως καί νά ἐλέγχωνται» (ΕΠΕ, 23,393), προκειμένου νά καταθέσω πρός τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα τήν σφοδράν ἀντίδρασιν τῆς  ἀθλίας μου ψυχῆς διά τάς ὑφ’ Ὑμῶν προσφάτως γενομένας Δηλώσεις, αἵτινες ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

 

 Μητροπολίτης Δημητριάδος

-Δεν πέθανε κανείς από το εμβόλιo.

 -Θα κάνουμε τούς ναούς εμβoλια-στικά κέντρα!

(Πηγή: https://fb.watch/8b7QzK-5iQ/ )

 ΚΑΙ Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΗΜΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:

 

            Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφέ,

          

Ἐπικαλοῦμαι τό γεγονός, ὅτι ὑπήρξαμεν ἀδελφοί καί συμμονασταί στή Μοναστική Ἀδελφότητα τῆς Συνοδικῆς Ἱερᾶς Μονῆς «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ», ὑπό τήν πνευματικήν καθοδήγησιν τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος ἡμῶν π. Καλλινίκου Καρούσου, τοῦ μετά ταῦτα Μητροπολίτου Πειραιῶς! Ἐπιπροσθέτως, παρακαλῶ, μή λησμονῆτε ὅτι καί ἡ μετριότης μου  ἐψήφισεν Ὑμᾶς ὡς Μητροπολίτην Δημητριάδος!

Ὅθεν πληροφορούμενος τίς κατά καιρούς Δηλώσεις Σας ὡς πρός τό Ἐμβόλιον κατά τοῦ Κορωνοϊοῦ καί τήν προτροπήν πρός ἐμβολιασμόν τῶν ἀδελφῶν μας διερωτῶμαι: Εἶσθε ἄραγε τυφλός ἤ μήπως ἐθελοτυφλείτε; Πιστεύετε πράγματι, ὅτι δέν ἀπέθανε κανείς ἀπό τό ἐμβόλιο;  Ἐάν Ναί, τότε λυποῦμαι πολύ διά λογαριασμόν Σας! Ἐνόμιζα, ὅτι ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΣΤΡΕΦΑΤΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, κλείνοντας τά μάτια Σας στήν καθημερινή πραγματικότητα! Διότι καθημερινῶς ἀποθνήσκουν ἀδελφοί μας ἀπό τό ἐμβόλιον, ἀλλά τά ἐξαγορασμένα ΜΜΕ δέν μεταδίδουν τήν εἴδηση!

 

Ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ  ἀπαντῶ πρός Ὑμᾶς  στίς σελίδες 50 ἕως 53  στήν ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ,  Νο 25, οἱ ὁποῖες ὅμως δέν ἔχουν δημοσιευθῆ ἀκόμη συνεπείᾳ τοῦ μεγέθους (100 σελίδες) του κειμένου. Σπεύδω ὅμως νά Σᾶς πληροφορήσω ἐκτάκτως σήμερα, ὅτι μία εἴδησις, δημοσιευθεῖσα εἰς τόν χθεσινόν ἡμερήσιον Τύπον μᾶς πληροφορεῖ: «Πέθανε γνωστός ἐπιχειρηματίας πλήρως εμβολιασμένος» καί μάλιστα «διπλά ἐμβολιασμένος»!!!!!


           Καί κάτι ἀκόμη: Μή τολμήσετε νά ἰσχυρισθεῖτε,  ὅτι  τό  περιστατικό αὐτό ἀποτελεῖ μιά …….ἐξαίρεση! Τό Διαδίκτυο φωνάζει συνεχῶς!

 

Ἐπί πλέον δέ καί τά εἰς τήν Κραυγήν Ἀγωνίας, τά ὁποῖα θα αναγνώσετε προσεχώς, θά Σᾶς εὐτελίσουν!

 

Σεβασμιώτατε  Αδελφέ,

Παρακαλῶ, λοιπόν, Ὑμᾶς ἀδελφικῶς:

 

1.     Ἀφήστε τούς Πολιτικούς  καί τούς Λοιμωξιολόγους νά διασπεί-ρουν τήν ψευδῆ παραπληροφόρηση στόν κόσμο!

2.     Παύσατε νά ἀσχολεῖσθε μέ τήν φροντίδα τοῦ σώματος! Αὐτό ἀνήκει στήν  ἰατρική Ἐπιστήμη! Εἶναι ἔργον τῶν ἰατρῶν!

3.     Ἡμεῖς  ἀποστολήν ἔχουμε νά ἀσχολούμεθα μέ τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων! Δηλ. νά τούς ἀποσπάσουμε ἀπό τήν τυραννείαν τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν καί νά τούς ἐπαναφέρουμε στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ!

4.     Ἀφήστε, λοιπόν, τήν προσπάθεια τοῦ ἐμβολιασμοῦ  τῶν πιστῶν μέ τό ἐμβόλιον ἐναντίον τοῦ Κορωνοϊοῦ Covid-19 καί  ἄς  ἀγωνισθοῦ-με νά ἐμβολιάζουμε τούς πιστούς μας μέ τό ἐμβόλιο, πού λέγεται Σῶμα και Αἷμα Χριστοῦ, δηλ. με τήν Θείαν Κοινωνίαν!

5.     Οἱ Ἱεράρχες τοῦ 2020-2021, ὅπως ἀποδεικνύεται, ἐπρόδωσαν τήν ἀποστολήν των! Ἀσχολοῦνται μέ τήν ὑγείαν τοῦ σώματος καί ἐγκατέλειψαν τήν φροντίδα τους γιά  τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων!  Συνήλθατε προσφάτως στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας  καί δέν ἀκούσθηκε οὔτε μία λέξις γιά τά τόσα τραγικά γεγονότα, πού συμβαίνουν στίς ἡμέρες μας! Δεν ἀκούσθηκε μία προτροπή πρός τόν Λαό τοῦ Θεοῦ γιά μετάνοια, προσευχή, νηστεία, ἐξομολόγηση κλπ.! Ναί, δέν ἀκούσθηκε μία πρόσκλησις γιά μιά Λιτανεία, μιά Παράκληση, μιά Ἀγρυπνία, προκειμένου νά ἀποτρέψουμε τήν ὀργήν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται συνεχῶς μέ τίς φωτιές, τίς πλημμύρες, τούς σεισμούς, τούς λοιμούς καί τούς καταποντισμούς, γεγονότα καί φαινόμενα, πού ταλαιπωροῦν σήμερα τήν  Κοινωνίαν μας! Οἱ παρακάτω φωτογραφίες ἀποκαλύπτουν τό μέγεθος τῆς  ὀργῆς τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀποστασία μας!


Τό λεωφορεῖο ἔγινε…βάρκα! Κολυμπάει στἀ νερά τῆς….. βροχῆς!

 


­

«132 ανθρώπινες απώλειες, 24 μόνο στη Μάνδρα»

 γράφει ἡ Ἐφημερίδα  ΜΑΚΕΛΕΙΟ (21.10.2021) καί συμπληρώνει:

«Πάνω από 380 καταστροφικές πλημμύρες

την περίοδο 2000-2020 στη Χώρα» !!!!

 

                    Ἔπειτα ἔχουμε τούς σεισμούς της Κρήτης!


 

 Ἡ Παναγία μας διαμαρτύρεται διά τήν ἀδιαφορίαν

ἡμῶν  τῶν Ἱεραρχῶν, τῆς Ἐκκλησίας γενικώτερον!

 

«Άσχολεῖσθε μἐ τό σῶμα σας! Μέ ἐγκαταλείψατε», βροντοφωνάζει!

 

 

 

 

*****

 «Έχετε ξαναδεί τόσες πολλές Εκκλησίες κατεστραμμένες;

Το μήνυμα ακόμη δεν ελήφθηγράφουν καί οἱ πιστοί!

(http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2021/10/blog-post_553.html)«Αυτές είναι τρεις φωτογραφίες από την Κρήτη που έγιναν ζημιές

από το σεισμό σήμερα...Η μία Εκκλησία, που έπεσε, ήταν εμβολια-

στικό κέντρο! Η άλλη, την έκαναν απολύμανση για τον κορονωϊό!

Και την Αγία Παρασκευή την γκρέμισαν για το αεροδρόμιο....».

Τυχαίο τίποτα!!!!


«Δεν τα λένε τα κανάλια, ούτε τα εκκλησιαστικά σάιτς, αλλά τόσες πολλές κατεστραμμένες Εκκλησίες δεν έχω ματαδεί σε σεισμό. Κάνανε τις εκκλησιές «εμβολιαστικά» κέντρα του εξαποδώ! Θάψανε την Αγία Παρασκευή, για να κάνουν αεροδρόμιο! Ξαναπαντρεύουνε παπάδες, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην εκκλησιαστική ιστο-ρία 2.000 χρόνων! Απολύσαν στο Αρκαλοχώρι μη εμβολιασμένη εργαζόμενη υγειονομικό την παραμονή του μεγάλου σεισμού», μας γράφει ένας πιστός στο Viber.

 

           Καί κάποιος πολύ ἀγανακτισμένος πιστός έγραψε:

Όταν μιλά ο Θεός πρέπει οι δεσποτάδες να βγάλουνε τον σκασμό και να σκεφτούν τι εγκλήματα έπραξαν και τους έπεσε ο ουρανός στην κεφαλή τους!!!!

 

6. Όταν, λοιπόν, οἱ τῆς Ἐκκλησίας παράγοντες σιωποῦν ἤ, καί τό ἀκόμη χειρότερο, ἀπορροφῶώνται ἀπό τήν μέριμναν γιά τήν ὑγεία τοῦ σώματος καί ἀδιαφοροῦν γιά τήν ψυχική ὑγεία, δηλ. γιά τήν βίωση τῆς ἀρετῆς  καί τήν ἐφαρμογή τοῦ γνωστοῦ ὕμνου «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε», τότε ἡ Παναγία μας χύνει ὄχι δάκρυα, ἀλλά αἷμα ἀπό τούς ὀφθαλμούς Της!


 

Σεβασμιώτατε,

          Παρακαλῶ, νά συνέλθετε! Ἀφήστε τά ἐμβόλια τοῦ σώματος καί ἀσχοληθεῖτε μέ τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μας! Ὅταν μεταδίδετε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου στούς πιστούς, δέν εὔχεσθε γιά τήν ὑγεία τοῦ σώματος, ἀλλά ψιθυρίζετε τά ἑξῆς λόγια: «Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ δεῖνα Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν τήν  αἰώνιον»!

Γιατί, λοιπόν,  βροντοφωνάζετε: «Θά κάνουμε τούς Ναούς μβoλιαστικά κέντρα!». Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή ἑνός Ποιμενάρχου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Ὁ Χριστός μας, ἀπευθυνόμενος πρός τούς Ἁγίους Ἀποστόλους, εἶπε τά ἑξής βαρυσήμαντα λόγια: «καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ᾿Αμήν» (Ματθ. 28, 18-20).

 

Μήπως, λοιπόν, ἡ Ἱεραρχία τῆς ἐποχῆς τοῦ Κορωνοϊοῦ ἐπρόδωσε τήν ἀποστολήν της;  Μήπως οἱ Μητροπολῖτες ἀπό ἰατροί τῆς ψυχῆς ἔγιναν νοσοκόμοι ἤ καί πληρωμένοι δημοσιογράφοι, γιά νά διαφημίζουν τό σατανικῆς ἐμπνεύσεως καί προελεύσεως ἐμβόλιο; Δέν ἔχετε πληροφορηθῆ ἄραγε, τήν Ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν Η.Π.Α., ὅτι «οἱ ἐμβολιασμένοι  μέ τά mRNA ἐμβόλια  θεωροῦνται μεταλλαγμένοι;»  Δηλ. «ὁ ἄνθρωπος, πού θά ἐμβολιασθῆ …μέ mRNA  ἐμβόλιο μεταλλάσσεται καί παύει πλέον νά θεωρείται ἀνθρώπινη ὀντότητα, ὅπως ἦταν προηγουμένως…» (βλ. remecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf  καί ἐπίσης https://paremvoli-kop.blogspot.com/2021/10/blog-post_0.html τῆς 21ης Ὀκτωβρίου 2021).  

       Καί ἐάν θέλετε νά διαπιστώσετε τί σημαίνει αὐτή ἡ «μετάλλαξις», παρακαλῶ νά ἀτενίσετε στοχαστικά τήν παρατιθέμενη φωτογραφία:

 
·        Τά παλαιότερα χρόνια οἱ Κληρικοί μας ἀντιμετώπιζαν τά ἔκτακτα γεγονότα, ὅπως π.χ. τήν ἀνομβρία ἤ τήν ἐπιδημία μέ αὐστηρή νηστεία μιᾶς ἑβδομάδος, μέ τήν μεταξύ τους συμφιλίωση, μέ τήν ἐξομολόγηση καί μέ τήν ἀγρυπνία. Καί ἔπειτα ἀκολουθοῦσε ἡ Λιτανεία τῶν ἱερῶν Εἰκόνων!

          Στό μικρό ἔντυπο «Γερόντισσα ΓΑΛΑΚΤΙΑ», τῶν Ἐκδό-σεων «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ» ἡ ἁγιασμένη αὐτή Γερόντισσα ἀφηγείται τά ἑξής:

«Στην ανομβρία ή στις επιδημίες είχαμε τις λιτανείες. Έδινε εντολή (ο ιερεύς παππούς της) για αυστηρή νηστεία μίας εβδομάδος, συμφιλιώνονταν  όσοι είχαν έχθρα και εξομολο-γούνταν όλο το χωριό. Έπειτα γινόταν αγρυπνία. Το πρωΐ παίρναμε τα εξαπτέρυγα και τις εικόνες. “Πήρατε και τις ομπρέλες“ ρώταγε ο παππούς μου. «Αν δεν πάρετε ομπρέλες δεν ξεκινάμε! Που είναι η πίστη  σας;»…….Ο παππούς μου διάβαζε τις ευχές. Τα δάκρυά του έτρεχαν ποταμός…….Αμέσως από το πουθενά ξεπετάχτηκαν τα σύννεφα. Μαύρισε ο ουρανός.Όταν φθάσαμε  στην Αγία Παρασκευή στο πανωχώρι, άρχισε κατακλυσμιαία βροχή…»!!! (σελ. 15).

  

Σεβασμιώτατε Άγιε Δημητριάδος,

Αὐτή ἦταν ἡ πίστις τῶν παλαιοτέρων γεννεῶν! Οἱ Κληρικοί ὡδηγοῦ-σαν τούς πιστούς στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ μας καί ὄχι στά χέρια τῶν Κυβερνητικών παραγόντων τοῦ ἐπάρατου ἐμβολιασμού!

Συνεπῶς ὁ ἰσχυρισμός Σας, ὅτι

 -Δέν πέθανε κανείς από το εμβόλιo,

Καί ἡ ἀναγγελία Σας, ὅτι

  -Θα κάνουμε τους ναούς εμβoλιαστικά κέντρα!

χωρίς ἄλλο ἀποδεικνύουν, ὅτι «πλανᾶσθε πλάνην οίκτράν» καί ὅτι ἀλλοιώνετε τό περιεχόμενον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας!

Σᾶς καλῶ, λοιπόν, εἰς μετάνοιαν καί ἄμεσον ἐπανόρθωσιν τῶν «ἡμαρτημένων» Σας. Παύσατε νά ὑπηρετῆτε τήν πλάνην!

Ἐπί δέ τούτοις  διατελῶ ἐλάχιστος, ἀλλά καί πρεσβύτερος,  ἐν Χριστῷ  Ἀδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

 

σχόλιο:Δεν θα μπορούσε κάποιος καλύτερα να παρουσιάσει το προτρέτρο ενός τραγικού ανθρώπου που παριστάνει τον Επίσκοπο του Χριστού ...

πηγή

17 σχόλια:

 1. ΑΞΙΟΣ!!!!ΕΜΕΙΝΑ ΑΦΩΝΗ...ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΑΝΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ...ΞΕΧΑΣΑΝ ΧΡΙΣΤΟ!!!ΚΡΙΜΑ..ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ;ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ;ΞΕΦΥΓΑΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ..ΚΑΙ ΛΥΠΑΜΑΙ,ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΨΥΧΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥΣ....ΠΑΤΕΡΑ ΑΜΒΡΟΣΙΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΑΣ..ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΧΩ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΚΥΡΙΟΥ,ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΔΕΧΤΗΚΑΝ,ΜΕ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΑΝ..ΓΙΑΤΙ ΚΡΙΝΩ,ΕΧΩ ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ,ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΒΡΙΖΩ....ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΣΩ ΛΟΙΟΝ ΤΟ " ΦΩΣ ";ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ;ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΤΙ ΚΑΚΟ ΚΑΝΟΥΝ...Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΕΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ ! ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΥΘΣΤΕΡΕΙΣ !
   ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ !!

   Διαγραφή
 2. ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΠΟΛΛΟΙ ΜΕ ΡΑΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ,ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΕΡΙΧΝΕ ΤΟ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΙ ΑΦΕΛΕΙΣ ,ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΑΤΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΠΑΔΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΜΠΙΛ ΓΚΕΙΤΣ ΕΙΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΕΒΑΣΜΙΕ ΔΕΣΠΟΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΜΕ ΗΠΕΡΙΦΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΜΠΙΛ ΓΚΕΙΤΣ ,ΕΦΑΓΕΣ ΤΟΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΑ ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο λόγος είναι ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία όπως και πολλές άλλες θρησκείες υπακούουν στο G20 inerfaith forum και οχι στον λόγο τού Χριστού δηλαδή πάμε φουλ για την πανθρησκεια. Ψάξτε το G20 inerfaith και θα δείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλά λένε , "τα σιγανά ποτάμια να φοβάσαι" τόσα χρόνια - απο παιδί ακόμη - είχα την εντύπωση πως ο σημερινός Δημητριάδος ήταν ένας άνθρωπος καλλιεργημένος , χαμηλών τόνων και πιστός - αυτήν την εντύπωση μου έδινε τουλάχιστον - όλα αυτά τα χρόνια που τον έβλεπα στην εκπομπή "το αρχονταρίκι" ! Τελικά όμως με την εμφάνιση της επιδημίας του κορωνοϊού είδαμε να πέφτουν τα προσωπεία που δυστυχώς είχαν όλον αυτόν τον καιρό άνθρωποι της διοικούσας εκκλησίας ! Τα προσωπεία του πιστού ορθοδόξου αγωνιστή ιεράρχη , του πατριώτη επισκόπου κλπ . ΚΡΙΜΑ ! Αλλά ο κορωνοϊός είχε και την καλή του πλευρά - είδαμε με ποιούς έχουμε να κάνουμε πραγματικά . Με δειλούς ; με εξαγορασμένους , με πλανεμένους που έχουν για μόνο οδηγό τους τον προσωπικό τους εγωϊσμό ; Που δεν προέβαλλαν ούτε καν την παραμικρή αντίσταση στα σχέδια των αντίχριστών , έστω για την "τιμή των όπλων"!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Να αγιασεις επισκοπέ Αμβρόσιε ! Άξιος άξιος άξιος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΔΥΣΤΥΧΩΣ (Η ΕΥΤΥΧΩΣ) ΑΥΤΗ Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ (ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ).Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΕΥΓΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΓΕ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΜΒΡΟΣΙΕ!!!ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΦΩΤΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ. ΤΕΤΟΙΕΣ ΦΩΝΕΣ ΣΑΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ,ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ ΤΟΥ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΠΑΤΕΡ ΑΜΒΡΟΣΙΕ ΕΣΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΡΧΗΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΡΙΜΑ!!!! ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΑΞΙΟΣ ! ΑΞΙΟΣ ! ΑΞΙΟΣ Ο ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Όσες φορές να σας πω ΑΞΙΟΣ είναι λίγο Ο θεός έτσι θέλει κλήρο και λαό Μόνο με αυτά που γράψατε είστε παιδί του Θεού Μακάρι ο θεός να μας φωτίσει. και να έχουμε όλοι το έλεος του Πρέπει να ζητήσουμε όλοι να μας συνχωρεσει ο θεός για να σωθούμε αρκετή υπομονή έκανε Ο θεός περιμένει πρέπει να τρέξουμε κοντά του Όσοι τον αγαπούμε οι άλλοι ξέρουν ποιο θα είναι το τέλος τους Εύχομαι για όλους μας να είμαστε στην αγκαλιά και στην ΑΓΑΠΗ του Πολιεσπλαχνο Θεού μας ΑΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ολοι πηγαν με τον καισαρα!Τουλαχιστον η πλειοψειφια.Με αυτα που βλεπουμε.Προσκυνησαν το χρημα και τα κοσμικα.Ο Μητσοτακης τους τραβαει απο την μυτη με τα λεφτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...