Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Οι 10 βασιλείς της Αποκάλυψης που θα κατακάψουν με φωτιά την πόρνη πόλη την μεγάλη

(Αποκ. Ιωάννη 17-5) «Και πάνω στο μέτωπό της ένα όνομα γραμμένο. Μυστήριο, Βαβυλώνα η μεγάλη, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης…»

…Όταν όλο το «Θηρίο», συμπληρωμένο με όλες τις κεφαλές και με όλα (τα δέκα) κέρατα εμφανισθεί, τότε όλοι οι κακόδοξοι και οι εχθροί του Θεού θα τρέξουν να το προσκυνήσουν. Μόνο ελάχιστοι, αληθινά πιστοί, δεν θα το προσκυνήσουν και δεν θα σφραγισθούν από αυτό. Αλλά ποια θα είναι η ως τότε πόρνη-Βαβυλώνα;

Ο Ιωάννης ακούει από τον άγγελο ότι «τα δέκα κέρατα που είδες και το θηρίο, αυτοί θα μισήσουν την πόρνη και θα την κάνουν έρημη και γυμνή, και τις σάρκες της θα φάνε και αυτήν θα την κατακάψουν με φωτιά». (17-16). Αυτό σημαίνει ότι:

1. Η «πόρνη» υπάρχει σαν τέτοια πριν από τους 10 ασεβείς «βασιλείς».

2. Μισείται από τους 10 βασιλείς και το Θηρίο (Αντίχριστο).

3. Η πόρνη είναι εύρρωστη, με «σάρκες» (πλούτο υλικό) που επιθυμούν οι καταστροφείς της, γι’ αυτό πρώτα θα φάνε τις σάρκες της και μετά αυτήν θα την κατακάψουν με φωτιά.

4. Μετά την καταστροφή της πόρνης θα λάβει την εξουσία, από τους 10 βασιλείς, ο Αντίχριστος: «Γιατί ο Θεός έδωσε στις καρδιές τους να κάνουν τη γνώμη Του, και να ενεργήσουν με μία γνώμη και να δώσουν τη βασιλεία τους στο θηρίο»… (17-17).

5. Οι 10 βασιλείς δεν θέλουν πλέον να εξουσιάζονται από την πόρνη, γιατί αυτή εξουσίαζε ως τότε όλους τους βασιλείς της γης δηλ. αυτή σαν «πόλη μεγάλη» ηγείτο της «παγκοσμιοποίησης»: «Και η γυναίκα που είδες είναι η πόλη η μεγάλη που έχει βασιλεία πάνω στους βασιλείς της γης». (17-18). Στο τελικό στάδιο όμως, αντί να εγκαταστήσει αυτή την αρεστή σ’ αυτήν παγκόσμια κυβέρνηση, λεηλατείται και καταστρέφεται από τους 10 βασιλείς.

Ο ρόλος των 10 βασιλέων είναι μεταβατικός, γι’ αυτό και ο Ιωάννης λέει «ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου». Αυτά τα «δέκα κέρατα», που τα είδε και ο ∆ανιήλ (7:7) είναι, λέει και ο Ανδρέας Καισαρείας, δέκα βασιλείς που προηγούνται του Αντιχρίστου… ∆εν θα λάβουν οι βασιλείς αυτοί, που παριστάνονται με τα κέρατα, βασιλεία, αλλά εξουσίαν ως βασιλείς και αυτό μόνο μία ώρα. Μία ώρα θα πει το σύντομο χρόνο, λένε οι Ανδρέας και Αρέθας, ή μία εποχή του χρόνου δηλ. ένα τρίμηνο, λέει ο Ανδρέας, ή και τον απολαυστικό (ωραίο) βίο, λέει επίσης ο Αρέθας, σε σχέση με αυτόν της βασιλείας του Αντιχρίστου.

Τα κέρατα σημαίνουν τη στρατιωτική δύναμη των βασιλέων, σαν εικόνα «από των κερασφόρων ζώων», λέει ο Αρέθας. Αλλά, όμως, οι 10 βασιλείς θα έχουν το «ανέδραστον» δηλ. δεν θα μπορούν να δράσουν (όπως θέλουν), γιατί αυτό σημαίνει το «ως βασιλείς», λέει επίσης ο Αρέθας. ∆ιότι οι δυνάμεις των δέκα θα ελέγχονται με διεθνείς συμφωνίες από το ασεβές «θηρίο» που έχει επικεφαλής την πόρνη, η οποία επιζητεί την υπό τον έλεγχό της παγκόσμια εξουσία. Αλλά θα δράσουν κατά της πόρνης συλλογικά, καταστρέφοντάς την!

Πνευματικά οι 10 βασιλείς παίρνουν τη δύναμή τους από τον διάβολο, λόγω της γενικευμένης τότε αποστασίας και της καταπάτησης και των 10 εντολών του Χριστού από τα έθνη της γης. Γιατί θηρίο ονομάζει τον διάβολο ο ευαγγελιστής Ιωάννης και αλλού έτσι ονομάζει τον Αντίχριστο, λέει ο Αρέθας.

πηγή: imdleo.gr
Ερμηνεία της Αποκάλυψης κατά την Αγ. Γραφή και τους Αγ. Πατέρες: ⇒ ΕΔΩ


https://simeiakairwn.wordpress.com

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...