Σάββατο 23 Ιουνίου 2018

Έστω ένα "Κύριε ελέησον!"

Σπυρίδων, Μαρίνα και Αθηνά

Παναγιώτου ιερέως, Μαρίας, Χριστίνας και Κωνσταντίνου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...