Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Φασισταριά λοιπόν οἱ Μυτιληνιοί;

Τὰ χρηματοδοτούμενα ἀπὸ τὰ γνωστὰ κέντρα φασισταριὰ ξανακτυποῦν μὲ ἔνα ἀκόμη ἐμετικὸ πρωτοσέλιδο, προσπαθώντας νὰ ἀσκησουν πιέσεις στὴν κυβέρνηση γιὰ διώξεις ἐναντίον ὅσων ἀντιδροῦν στὸν ἀφανισμό τους.

Φασίστες λοιπὸν οἱ κάτοικοι οἱ ὁποῖοι ὑπερασπίζονται τὰ ἐδάφη τους, τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὶς περιουσίες τους ἀπὸ τὶς ξενόφερτες ΜΚΟ, τοὺς ἀλληλεγγύους τοὺς ΛΑΘΡΕποίκους καὶ γενικῶς τὰ φασιστάκια τῆς ἀριστερᾶς.

Καὶ προσέξτε τὴν διαφορά…
Στὸ πρῶτο τεράστιο πρωτοσέλιδο οἱ κάτοικοι χαρακτηρίζονται συλλήβδην χρυσαυγῆτες, ὑπερπατριῶτες, χούλιγκανς καὶ ὀργανωμένο παρακράτος.
Στὸ δεύτερο μόλις ποὺ διακρίνουμε τὴν στήλη καὶ ἡ ἀναφορὰ γίνεται ἁπλῶς γιὰ μίαν καθηγήτρια ἡ ὁποία ἐπλήγη ἀπὸ φωτοβολίδα.
Οὔτε λόγος γιὰ φασίστες, γιὰ ἀκροαριστερούς, γιὰ παρακράτος, γιά.. γιά..
Τί νά κάνουμε..
Δικά μας παιδιὰ εἶναι αὐτὰ καθὼς κι αὐτὴ ποὺ ἐτραυματίσθη..
Κι ὅλα αὐτὰ ἐνᾦ ὑπάρχουν αὐτόπτες μάρτυρες ποὺ λὲν πὼς ἡ ἀστυνομία κτυποῦσε τοὺς κατοίκους κι ἔριχνε δακρυγόνα, εὐθαρσῶς διαστρεβλώνουν (κατὰ τὴν ἀγαπημένη τους τακτική!).


Κωνσαντῖνος Β.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...