Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Τί σκαλίζουν τρία χρόνια τώρα οἱ Τοῦρκοι κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία;

Νὰ γιατί ἐπιβάλλεται νὰ «σκαλίζουμε» τὸν τουρκικὸ Τύπο, ὅσο εἶναι αὐτὸ δυνατόν, σὲ καθημερινὴ βᾶσι, ὥστε νὰ «ἀνακαλύπτουμε» ἐξόχως σημαντικὰ θέματα, ποὺ μᾶς ἀφοροῦν ἀμέσως, ὡς Ἕλληνες, ἀλλὰ ποὺ οἱ ... παλιοφυλλάδες καὶ τὰ κατευθυνόμενα κανάλια τηλεσυσκοτίσεως, ἔχουν ἐντολὴ πάντοτε νὰ ἀποφεύγουν! Δὲν ἐπιτρέπει ἡ Νέα Τάξη


 Πραγμάτων, μὲ κανένα τρόπο, πιστέψτε μας, νὰ "ξυπνήση", ὁ μέσος Ἕλλην! Γιὰ αὐτοὺς τοὺς λόγους, πρέπει νὰ ἀναζητοῦμε καὶ νὰ ψάχνουμε, χωρὶς νὰ ἐφησυχάζουμε, σὲ ὅτι μᾶς "σερβίρεται". Φοβοῦνται τὸν ὑποψιασμό μας καὶ τὴν ἐγρήγορσή μας! (Ὁ πρόλογος κρίνεται ἀπαραίτητος). Δὲν εἶναι καθόλου γνωστὸ στὴν Ἑλλάδα, ὅτι οἱ Τουρκαλάδες, ἐδῶ καὶ τρία χρόνια περίπου, κάνουν ἕναν πεισματικὸ ἀγῶνα-ψάξιμο, στὰ ἔγκατα τῆς Ἁγίας Σοφίας, στὴν Κωνσταντινούπολή μας! Βεβαίως δὲν λένε καθόλου, τί ἀκριβῶς βρὲ ἀδελφέ, ψάχνουν ἐκεῖ κάτω!
Πρὸ ἡμερῶν ὅμως, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἐρευνητικῆς αὐτῆς ὁμάδος, ὀνόματι Κουτσὶ Ἀλκιλί, ὁμολόγησε ὅτι ὁ στόχος τῆς ἐρεύνης τους, εἶναι ἡ ἀνεύρεση τοῦ γνωστοῦ ἀπὸ τὴν παράδοση, "κρυφοῦ δωματίου", τῆς Ἁγίας Σοφίας! Αὐτό, δὲν εἶναι παρά, ὁ μυστηριώδης χῶρος, στὸν ὁποῖο λέγεται ὅτι εἰσῆλθε, ὁ τελευταῖος ἱερέας ποὺ τέλεσε τὴν θεία λειτουργία, λίγες ὧρες πρὸ τῆς πτώσεως τῆς βασιλευούσης, ἀπὸ τὶς ἄτακτες καὶ αἱμοσταγεῖς ὀρδὲς τῶν Τούρκων.  Ἐκεῖ κατὰ τὴν παράδοση πάντα, ὁ ἱερέας ἐξαφανίσθηκε, ἀλλὰ κρατώντας τὸ Ἅγιο Δισκοπότηρο! Αὐτὸ "κοπανιοῦνται" οἱ Τοῦρκοι ἐρευνητὲς νὰ ἀνακαλύψουν, ἀφοῦ πιστεύεται πῶς περιβάλλεται ἀπὸ ἕναν μῦθο(;) γιὰ συγκεκριμένες ὑπερβατικές του ἰδιότητες! Μάλιστα! Πολὺ ἐνδιαφέρον γιὰ ὅλους μας! Καὶ τώρα οἱ ἀγαπημένες μας ἐρωτήσεις! Ὑπάρχει ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἐν Ἑλλάδι; Ἔχει ἡγεσία; Διαβάζει αὐτὴ ἡ ἡγεσία, μήπως, τουρκικὸ τύπο; Μήπως περὶ "ἄλλα τυρβάζει";  Μπαίνει στὸν κόπο, ἡ πρεσβεία μας στὴν Ἄγκυρα νὰ ἐνημερώνη, κατὰ θέματα καὶ ἁρμοδιότητες, τὰ ὑπουργεῖα ἐδῶ, γιὰ τὸ τί "παίζεται" στὴν Τουρκία, ποῦ μᾶς ἀφορᾷ; Ὥστε νὰ ἐνεργοῦμε ἀναλόγως, ἄν, λέμε ἄν, εἴμαστε ἐπὶ τέλους σοβαροὶ καὶ "πονᾶμε" τὴν ἔνδοξη ἱστορία μας; Ποῦ εἶσθε κύριοι βουλευτές; "Ὑπάρχετε"; Καὶ ἂν ναί, τί κάνετε γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ζητήματα, ποῦ καῖνε κάθε ἡμέρα; Μελετᾶτε τὸν τουρκικὸ Τύπο; Μπαίνετε στὸν "κόπο" νὰ μάθετε ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως, τί μᾶς σέρνουν καὶ πῶς μᾶς "σκάβουν τὸν λάκκο" λ.χ., στὸν σκοπιανὸ τύπο; Ἢ στὸν ἀλβανικό; Ἢ στὸν βουλγαρικό;  Ἐμεῖς σᾶς στείλαμε(...) ἐκεῖ στὸ Κοινοβούλιο, γιὰ νὰ ὑπερασπίζεσθε σαφῶς καὶ τὰ Ἐθνικὰ Θέματα!
Ἐσεῖς ὅμως τί κάνετε; Μὲ τί ἀσχολεῖσθε;
 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...