Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Τι να πρωτοθυμηθώ σήμερα…


Τί νά πρωτοθυμηθῶ σήμερα....

Τούς ἀδελφούς κατά σάρκα Θεοφύλακτο καί Παντελεήμονα
πού τούς ἔστειλαν οἱ Γερμανοί στό Νταχάου γιατί ἔκρυβαν
Αὐστραλούς στρατιῶτες καί σώθηκαν μέ θαῦμα τῶν Ἁγ. Τεσσαράκοντα...


Τόν ΓεροΓεώργιο τόν ἉγιοΠαυλίτη πού φυγάδευε Ἄγγλους καί πῆρε βραβεῖο
... ἀλλά ὅταν οἱ Ἄγγλοι σκότωσαν τούς Κυπρίους ἀγωνιστές τό ἔστειλε πίσω στήν Ἐλισσάβετ...

Τούς ἀδελφούς Ἰωασαφαίους στά Καυσοκαλύβια πού τραπέζωναν τούς Γερμανούς ἐνῶ ἀκριβῶς πάνω ἀπ' τά κεφάλια τους στήν σοφῖτα ἔκρυβαν Νεοζηλανδούς...

Αἰωνία ἡ μνήμη!
Χαῖρε ὦ χαῖρε Ἐλευθεριά!!!!

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...