Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΝ

. Ἦρθε στὸ φῶς καὶ τὸ σκεπτικό τοῦ βουλεύματος (γρ. «διαβολέματος») βάσει τοῦ ὁποίου ἀποφασίστηκε ἡ προσωρινὴ κράτηση του ἡγουμένου Ἐφραίμ.
. Σύμφωνα μὲ τὸ βούλευμα τοῦ συμβουλίου Ἐφετῶν, οἱ τρεῖς λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους κρίθηκε ὁ ἡγούμενος Ἐφραὶμ ὡς ὕποπτος διάπραξης καὶ νέων ἀδικημάτων, ἦταν:

- ἡ ἐκμετάλλευση τῆς ἰδιότητάς του ὡς καθηγουμένου ἁγιορείτικης μονῆς παγκόσμιας ἀκτινοβολίας πρὸς ἐπηρεασμὸ πολιτικῶν προσώπων, ὑπουργῶν καὶ ὑφυπουργῶν, καθὼς καὶ ἀνώτερων κρατικῶν λειτουργῶν καὶ ὑπαλλήλων
-ἡ ἐπὶ μακρὸν χρόνο τέλεση τῶν πράξεων, γεγονὸς ποὺ δὲν προσιδιάζει στὸ μοναχικὸ σχῆμα καὶ τὴν πνευματική του ἀποστολὴ
- καὶ ἡ πρόκληση ἰδιαίτερα μεγάλης ζημίας σὲ βάρος τῆς δημόσιας περιουσίας.

ΠΗΓΗ: skai.gr

Ἀπὸ τὸ σκεπτικὸ τοῦ βουλεύματος αὐτοῦ, σωστοῦ «διαβολέματος», μπορεῖ καθένας νὰ συμπεράνει τὴν δαιμονικὴ λογική. Ἡ χαρισματικὴ προσωπικότητα καθίσταται πλέον ποινικὸ ἀδίκημα. Ξέρουν τί λένε. Δὲν θέλουν ἀνθρώπους μὲ ἡγετικὲς ἱκανότητες καὶ πνευματικὴ ἀκτινοβολία. Τοὺς φοβοῦνται.πηγή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...