Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Ἐπίκαιρες ρήσεις τοῦ Γέροντα Παϊσίου

Εἶναι κρίμα, γιατί σήμερα κατόρθωσε ὁ διάβολος κι αἰχμαλώτισε τὶς ἡγεσίες. Κλαίω τὴν Ἑλλάδα . Δὲν ἔχει μείνει τίποτα ὄρθιο σήμερα. Ἡ Ἑλλάδα γιὰ νὰ σωθεῖ , πρέπει ὅλοι οἱ ἡγέτες τῆς ὅπου καὶ ἂν βρίσκονται, νὰ πᾶνε ἐξορία. Νὰ φύγουν, γιατί παρόντες μολύνουν.


Ὁ διάβολος ἔχει τρία πλοκάμια. Γιὰ τοὺς φτωχοὺς τὸν κουμμουνισμό, γιὰ τοὺς πιστοὺς τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ γιὰ τοὺς πλουσίους τὴν μασσωνία.


Στὴν κατάσταση ποῦ εἶναι σήμερα οἱ ἄνθρωποι, ὅ,τι τοὺς λέει ὁ λογισμὸς κάνουν. Ἄλλοι εἶναι μὲ χάπια, ἄλλοι παίρνουν ναρκωτικά… Κάθε τόσο τρεῖς – τέσσερις ξεκινοῦν νὰ κάνουν μία καινούρια θρησκεία. Ἀνάλογα, λίγα γίνονται, ἐγκλήματα, δυστυχήματα κ.λ.π.


πηγή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...