Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Καταγγελία αναγνώστη

Δημόσια αναφορά-ανακοίνωση του Κρίτωνος Ιακώβου για αξιόποινες πράξεις από υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, που διώκονται αυτεπαγγέλτως. Ενημέρωση Εισαγγελέως


Η αναφορά μου αφορά στην πολιτική μου δίωξη και θέση μου σε αργία στο Υπουργείο Υγείας, επειδή διαμαρτυρήθηκα για τον πόλεμο που εξαπολύει η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση κατά της Ελληνορθοδοξίας.«Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα, ειδικότερη μορφή της οποίας είναι η διαπλοκή, εκτός από την οικονομική ζημία, δημιουργεί διάχυτη δυσλειτουργία του κράτους και γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού, που επιτείνει τα φαινόμενα κακοδιοίκησης (ανέλεγκτης εξουσίας που παρέχεται στους αρμόδιους για να αποφασίζουν) και αδιαφάνειας(απουσίας κανόνων ή μη εφαρμογής αυτών) των κρατικών λειτουργιών. Τα φαινόμενα αυτά οφείλονται και σε άλλες αιτίες, όπως μη αξιοκρατική αλλά με πλάγια μέσα επιλογή του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών, ανεπαρκής εκπαίδευση αυτού, επιλογή διευθυντικών στελεχών με κριτήρια μη αξιοκρατικά αλλά πολιτικά και, κυρίως, η αδιαφορία των περισσότερων υπαλλήλων για την εκτέλεση του υπαλληλικού καθήκοντος και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Σας εκθέτω όσα συνέβησαν στην Υπηρεσία που μέχρι πρότινος υπηρετούσα. (Από τις 4-4-2016 με έθεσαν σε αργία, διότι ασκούσα το δικαίωμά μου να εκφράζω ελεύθερα τις πολιτικές, θρησκευτικές, φιλοσοφικές καιεπιστημονικές μου πεποιθήσεις - Στη νομοθεσία (Ν. 3528/ΦΕΚ Α΄26/9-9-2007) για τους δημοσίους υπαλλήλους, αναφέρεται «ότι η ελευθερία της έκφρασης, των πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, όπως και των επιστημονικών απόψεων και της υπηρεσιακής κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής, αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων και τελεί υπό την εγγύηση του κράτους. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των υπαλλήλων λόγω των πεποιθήσεων ή των απόψεων τους ή της κριτικής των πράξεων τηςπροϊσταμένης αρχής».).

Σας καταγγέλλω λοιπόν, κάποια περιστατικά κακοδιοίκησης και αδιαφάνειας που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας μου στη Διεύθυνση Φαρμάκων (ΔΦ) του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ), με κατ’ ανάθεση Διευθυντή, τον κ. Αναστάσιο Παππά και κατ’ ανάθεση Τμηματάρχη του τομέα φαρμάκων και τιμών την κα Καλλιόπη Φράγκου.

Μου είχε ανατεθεί η διερεύνηση κάποιων υποθέσεων που αφορούσαν θέματα φαρμάκων και τιμών τους. Σας αναφέρω ενδεικτικώς τις κάτωθι αναθέσεις :

Θέμα 1 : Ερώτηση βουλευτών προς τον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και καταγγελίες της ΠΕΦ στο διαδίκτυο σχετικά με την ακύρωση διαγωνισμών της ΕΠΥ.

Στο πόρισμα το οποίο είχα συντάξει είχα επισημάνει μεταξύ άλλων τα εξής :

H διοίκηση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) με την από 24.7.2015 ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, ανακοίνωσε την ματαίωση τεσσάρων ηλεκτρονικών ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών, χωρίς να αναφέρει τον λόγο της ματαίωσης και χωρίς η απόφαση της ΕΠΥ να φέρει την υπογραφή της προέδρου της. Την τελευταία 3ετία οι διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν από την Ε.Π.Υ., όπως δημοσιοποίησαν οι εκπρόσωποι της ΠΕΦ, είχαν ως μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και η προμήθεια του φαρμάκου γινόταν από έναν προμηθευτή. Αυτό οδηγούσε σε μονοπωλιακή ομηρία ανά δραστική ουσία τα νοσοκομεία μας καθώς μόνο ένας επιτρεπόταν να προμηθεύσει την εκάστοτε δραστική ουσία. Με την παρούσα Κυβέρνηση, οι προμήθειες φαρμάκων στα Δημόσια νοσοκομεία πραγματοποιούνται με απευθείας αναθέσεις, καθώς δεν έχουν προβλεφθεί σχετικοί διαγωνισμοί. Σήμερα το μοντέλο του ενός μειοδότη και της μη παρακολούθησης με θεραπευτικά πρωτόκολλα στα νοσοκομεία αύξησε τη συνολική δαπάνη, αφού δε γίνεται έλεγχος της επάρκειας από την ΕΠΥ, ούτε παρακολούθηση συνολική της εκτέλεσης των διαγωνισμών, με αποτέλεσμα οι ελλείψεις στα νοσοκομεία να οδηγούν σε χρήση άλλων σκευασμάτων (προϊόντων υπό καθεστώς προστασίας/πατέντα) με κόστος 40-50 φορές μεγαλύτερο από την τιμή του μειοδότη και χωρίς ο μειοδότης να έχει καμία κύρωση! Δυστυχώς, το σύστημα μειώσεων τιμών δεν είναι ορθολογικό, με αποτέλεσμα να εκτοπίζονται τα φτηνά φάρμακα από την αγορά και να αυξάνονται οι πωλήσεις των ακριβότερων. Η απουσία οικονομικών και ποιοτικών φαρμάκων από την αγορά απειλεί την πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες, εγείροντας φυσικά σοβαρά ηθικά ζητήματα. Στην Ελλάδα απαξιώνεται η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία καιπριμοδοτούνται οι Πολυεθνικές.

Παράλληλα είχα προτείνει το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Προνοίας (ΣΕΥΥΠ) να διενεργήσει έλεγχο σχετικά με την τροφοδοσία με φάρμακα των Δημόσιων νοσοκομείων, με τις απευθείας αναθέσεις (πράξεις που επιφέρουν μεγάλη και αδικαιολόγητη οικονομική ζημία στο Δημόσιο) και με τις ακυρώσεις των διαγωνισμών της ΕΠΥ. Αυτό το πόρισμα εστάλη αρχικά στον τότε Υπουργό Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, μου επεστράφη όμως ανυπόγραφο. Στη συνέχεια ζήτησα από τον κ. Αναστάσιο Παππά (Α.Π.), τον Διευθυντή της ΔΦ του ΥΥ να υπογράψει το εν λόγω έγγραφο και έμεινα με τη διαβεβαίωση πως θα το «κοιτούσε». Πέρασαν αρκετές εβδομάδες, χωρίς ο κ. Α.Π. να προβεί σε καμία ενέργεια. Οι δικαιολογίες του ήταν : «γράφεις πολλά», «δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά της ΕΠΥ και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)». Του εξηγούσα ότι η ΔΦ ως επιτελική Υπηρεσία του ΥΥ -και βάσει της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας- είναι η κατεξοχήν αρμόδια για τα θέματα των φαρμάκων και εποπτεύει από κοινού με το ΣΕΥΥΠ, τον ΕΟΦ., αλλά εκείνος επαναλάμβανε τις ίδιες φράσεις. Επανειλημμένως, προσπάθησα να συνεννοηθώ μαζί του προκειμένου να «βρούμε» μια «μέση συμβιβαστική λύση», λέγοντάς του να μου αναφέρει τις τυχόν αντιρρήσεις του και να τεκμηριώσει τα επιχειρήματά του, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Εφόσον απεδείχθη εκ των πραγμάτων, εμμέσως πλην σαφώς, ότι δεν ήθελε να υπογράψει και να προωθήσει το πόρισμά μου, του πρότεινα επίσης, να υπογράψει σε άλλη θέση, από την κανονική θέση υπογραφής, απλώς για να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον είχα εκπονήσει το εν λόγω πόρισμα. Ούτε και αυτή μου η ενέργεια είχε κανένα αντίκρισμα. Μετά από όλα αυτά, αναγκάστηκα λοιπόν, να στέλνω τα έγγραφά μου, είτε στη ΔΦ μέσω Γενικού Πρωτοκόλλου, είτε απευθείας στον Υπουργό ή τους Γενικούς Γραμματείς.

Θέμα 2 : Απάντηση σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κ. Υπουργό Υγείας, σχετικά με την άνιση μεταχείριση των εγχώριων υβριδικών φαρμάκων, έναντι των εισαγόμενων. (Ο ΣΥΡΙΖΑ, όντας τότε αντιπολίτευση, κατήγγειλε την τότε Κυβέρνηση και όταν ήλθε στην εξουσία δεν ενήργησε τα δέοντα, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των ελληνικών φαρμάκων).

Στο πόρισμά μου είχα αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα : «Προκειμένου να μη στρεβλώνεται ο υγιής ανταγωνισμός, θεωρώ ότι όλα τα υβριδικά φάρμακα, εγχώρια και εισαγόμενα, πρέπει ή να τιμολογούνται βάσει του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε., ή αμφότερα βάσει των διατάξεων περί εγχωρίως παραγομένων.

Για την άνιση αντιμετώπιση των εγχώριων υβριδικών φαρμάκων, έναντι των εισαγόμενων, είχα ενημερώσει την τότε Τμηματάρχη, κα Καλλιόπη Φράγκου (Κ.Φ.) και τον κ. Α.Π., αλλά και πάλι εφώναζα «εις ώτα μη ακουόντων». Σημειωτέον ότι, η κα Κ.Φ., την εποχή που ήταν τμηματάρχης, κατ’ εντολή του Διευθυντή, Α.Π. επρόκειτο να μελετήσει δυο πορίσματά μου σχετικά με τιμές φαρμάκων και εάν τα ενέκρινε θα υπέγραφε προκειμένου να προωθηθούν. Πέρασαν πολλές εβδομάδες αναμονής και η κα Κ.Φ. «αγρόν ηγόρασε». Μου έλεγε και εκείνη ότι θα κοίταζε τα δυο πορίσματά μου, αλλά εκτός του ότι δεν σχολίασε το παραμικρό, έφυγε απροειδοποίητα για θερινές διακοπές. Με άλλα λόγια, με αγνόησε κατάφωρα.

Θέμα 3 : Ερώτηση του βουλευτή κ. Μάξιμου Σενετάκη προς τον Υπουργό Υγείας κ. Μάκη Βορίδη, σχετικά με την οικονομική επιβάρυνση πασχόντων απόσχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή, που λαμβάνουν φάρμακα που περιέχουν αμισουλπρίδη. (Η απάντησή μου στη παραπάνω ερώτηση που είχα στείλει στο γραφείο του τότε Υπουργού κ. Βορίδη, μου επεστράφη - Η τιμή του γενόσημου αντιψυχωσικού φαρμάκου Amisulpride/Generics 400 mg της φαρμακευτικής εταιρείας Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. που περιέχει την δραστική ουσία αμισουλπρίδη, καταχωρήθηκε λανθασμένα, λόγω «τυπογραφικού λάθους», στο Δελτίο Τιμών της 30ης Ιουνίου 2011 και έκτοτε παραμένει αδιόρθωτη. Η πολύ χαμηλή τιμή του εν λόγω φαρμάκου συμπαρέσυρε προς τα κάτω και την τιμή αποζημίωσης (ασφαλιστική τιμή ή τιμή αναφοράς) από τον ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η διαφορά της λιανικής τιμής των φαρμάκων που περιέχουν αμισουλπρίδη και της αντίστοιχης τιμής αποζημίωσης. Με αυτή τη μεγαλύτερη διαφορά επιβαρύνονται οι ασθενείςπου λαμβάνουν τα σκευάσματα με την εν λόγω δραστική ουσία, εξαιτίας ενός λάθους που δεν έχει διορθωθεί εδώ και τρία χρόνια. Είχα προτείνει στο έγγραφό μου, που επέδωσα στην κα Κ.Φ. και στον κ. Α.Π. για να το υπογράψουν, να προταθεί στον Ε.Ο.Φ. να αποκαταστήσει άμεσα το λάθος στην τιμή του φαρμάκου amisulpride/generics 400 mg της φαρμακευτικής εταιρείας Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε., ώστε όλα τα γενόσημα που περιέχουν αμισουλπρίδη να είναι τιμολογημένα σε παραπλήσιες τιμές.)

Όπως και στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, οι δυο προϊστάμενοί μου (Α.Π. και Κ.Φ.) με αγνόησαν και δεν υπέγραψαν. Eπιχείρησα κατόπιν να τη στείλω στο γραφείο του τότε νέου υπουργού, του κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, μέσω της Γενικής Διευθύντριας κας Αθηνάς Κύρλεση. Η κ. Γενική Διευθύντρια δεν ήθελε να υπογράψει το πόρισμά μου στην κανονική θέση υπογραφής και μετά από επανειλημμένες οχλήσεις μου, πείσθηκε να υπογράψει σε άλλη θέση, πράγμα το οποίο φυσικά σημαίνει ότι η διαδικασία αποστολής του εγγράφου μου σε άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, θα τελείωνε εκεί.

Θέμα 4 : Αναφορές ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για υψηλές συμμετοχές τους σε φάρμακα. (Στην Υπηρεσία μου είχα προτείνει να ενταχθούν στη θετική λίστα φαρμάκων (λίστα φαρμάκων που αποζημιώνονται από τους Φ.Κ.Α.) και τα ελληνικά γενόσημα όλων των περιεκτικοτήτων του σκευάσματος με τις δραστικές ουσίες amoxicillin trihydrate και clavulanate potassium. Επίσης, στις περιπτώσεις που υπάρχουν γενόσημα σκευάσματα με δραστικές ουσίες που έχουν παρόμοιες φαρμακολογικές δράσεις με το πρωτότυπο που δεν έχει γενόσημα, θα ήταν προτιμότερο οι ιατροί να επιλέγουν τη συνταγογράφηση των γενοσήμων, ώστε να εξοικονομούνται χρήματα προς όφελος των ασφαλισμένων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό θα ευνοηθεί η εγχώρια παραγωγή και διακίνηση φαρμάκων.)

Φυσικά για πολλοστή φορά «δεν ίδρωσαν καθόλου τα αυτιά» των αμέσως προϊσταμένων μου (Το φαιδρό ή καλύτερα κωμικοτραγικό της υπόθεσης είναι ότι το πλήρες όνομα του τομέα στον οποίο ήταν τμηματάρχης η κα Κ.Φ. είναι : πολιτική και τιμές φαρμάκων και προϊόντων υγείας) και της πολιτικής Ηγεσίας του Υ.Υ. που διεκήρυττε ότι θα έκανε τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να ευνοηθούν οι Ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες.

Θέμα 5 : Η απάντηση στην υπ’ αριθ. αναφορά του βουλευτή κ. Ελευθέριου Αυγενάκη προς τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών σχετικά με την πώληση των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.). Τα Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. έχουν σοβαρές αντενδείξεις και παρενέργειες και η διάθεσή τους από τα σουπερμάρκετ εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία.

Στο πόρισμα αυτό είχα επισημάνει μεταξύ άλλων, αναφέροντας μερικά παραδείγματα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ότι πολλά από αυτά τα δήθεν «αθώα» φάρμακα εμφανίζουν πολύ σοβαρές παρενέργειες που ενίοτε αποβαίνουν θανατηφόρες.

Επίσης είχα αναφέρει ότι : «Στην περίπτωση που η παρούσα Κυβέρνηση υποχωρήσει στις πιέσεις των "θεσμών" και συμφωνήσει στη διάθεση των ΜΥΣΥΦΑ και από τα σουπερμάρκετ, πρέπει να ορίσει αυστηρές προϋποθέσεις, τις εξής : 1. Τα ΜΥΣΥΦΑ να χορηγούνται από αδειούχο φαρμακοποιό σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρισμένο από το υπόλοιπο κατάστημα. 2. Η τιμή τους να είναι προκαθορισμένη, όπως ακριβώς και στα φαρμακεία. 3. Να μην διαφημίζονται τα φάρμακα από τα Μ.Μ.Ε., διότι αυτό αντιβαίνει στην ελληνική φαρμακευτική νομοθεσία και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τα ΜΥΣΥΦΑ διαφημίζονται στα Μ.Μ.Ε. Στις διαφημίσεις αυτές υπαινίσσεται κατά τρόπο παραπλανητικό ότι η επίδραση του φαρμακευτικού προϊόντος είναι εγγυημένη και χωρίς παρενέργειες ή εξομοιώνεται το φαρμακευτικό προϊόν με είδος διατροφής, με καλλυντικό ή άλλο καταναλωτικό προϊόν ή υπαινίσσεται ότι η ασφάλεια ή η αποτελεσματικότητα του φαρμακευτικού προϊόντος οφείλεται στο γεγονός ότι είναι προϊόν φυσικής προέλευσης). Επιπλέον είχα επισημάνει ότι ο επιστήμονας φαρμακοποιός δεν πρέπει να επιτραπεί να εργάζεται ως υπάλληλος σε σουπερμάρκετ για τους ακόλουθους λόγους : «Σε μια τέτοια περίπτωση, που ένας φαρμακοποιός θα εργάζεται ως υπάλληλος σε σουπερμάρκετ δεν θα απολαμβάνει πλήρη επαγγελματική ανεξαρτησία και γι’ αυτό θα περιορίζεται η ικανότητά του να αντιταχθεί σε τυχόν άστοχες και αντιδεοντολογικές εντολές του εργοδότη του (Σε απόφαση του Ανωτάτου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρεται ρητά ότι ο φαρμακοποιός πρέπει να απολαμβάνει επαγγελματική ανεξαρτησία. Κάνει παραδεκτό ότι αν εργαζόταν ως μισθωτός αυτό θα περιόριζε την ικανότητά του να αντιταχθεί στις εντολές του εργοδότη του, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει). Το ίδιο θα συμβεί και αν απελευθερωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων. Σε μια τέτοια περίπτωση οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να έχει φαρμακείο. Αυτό θα επιφέρει και την επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πολυεθνικών εταιρειών στην ελληνική αγορά του φαρμάκου, σε βάρος των ελληνικών φαρμακείων και θα θεσπιστούν κανόνες αγοράς στη διακίνηση των φαρμάκων.»

Εξυπακούεται ότι και με αυτό το πόρισμα δεν μπόρεσα να προκαλέσω το ενδιαφέρον του κ. Α.Π. Για ακόμα μια φορά το άφησε να «εκκολαφθεί» πολλές εβδομάδες και τελικά όχι μόνο δεν το υπέγραψε, αλλά έλεγε ειρωνικώς στουςυπαλλήλους, ενώπιον μου, ότι «εγώ θα πάρω ντεπόν κι ας λέει ο Ιακώβου ότι είναι ηπατοτοξικό και ενίοτε θανατηφόρο σε χρόνια και συστηματική χρήση. (Σημειώνω παρεμπιπτόντως, ότι είχα δημοσιεύσει ως κύριος ερευνητής, σε ένα έγκυρο διεθνές επιστημονικό περιοδικό μια εργασία που αφορά και στην τοξικότητα της παρακεταμόλης, της δραστικής ουσίας που περιέχει το ντεπόν. - K. Iakovou, A. Varvaresou, G. Bruni, P. Massarelli, A. Vavayannis, M. Kazanis. Antiinflammatory and Analgesic Activities of Two Dicyclic Analogues of Acetaminophen and Its Regioisomer 3-Hydroxyacetanilide. Pharmaceutical Chemistry Journal 38(5), 239-242, 2004.)

Θέμα 6 : Αναφορά του κ. Ωρίωνος Δημητρακόπουλου προς τον κ. Υπουργό Υγείας σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχει η υγεία του καρκινοπαθούς πατέρα του, λόγω της αφαίρεσης του φαρμάκου Erivedge (Vismodegib) - κατά τον ισχυρισμό του καταγγέλλοντος - από το θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.

Στο πόρισμα αυτό ανέφερα μεταξύ άλλων τα εξής : Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (βλ. Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 3054/18-11-2012) οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στη φαρμακευτική περίθαλψη. Επομένως, ο αποκλεισμός των νέων ασθενών στην αποζημίωση του Erivedge από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ (κατά το άρθρο 9 της παρούσης Κ.Υ.Α. σε έκτακτα περιστατικά και ειδικές περιστάσεις, όπως στην περίπτωση του Erivedge, τα φάρμακα αυτά παρέχονται από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή από κρατικά νοσοκομεία) κρίνεται από την Υπηρεσία μας ως παράτυπος, αντιδεοντολογικός και άδικος, διότι αντιβαίνει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης (περιορισμένη και ανισότιμη πρόσβαση στη φαρμακευτική περίθαλψη). «Η Υπηρεσία μας προτείνει, μέχρι να συμπεριληφθεί στην επόμενη θετική λίστα το Erivedge, η Επιτροπή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και Εξωτερικού να εγκρίνει τη χορήγηση του φαρμάκου αυτού και σε νέα περιστατικά ή τουλάχιστον να χορηγηθεί κατ’ εξαίρεση στον ασθενή κ. Χαρίλαο Δημητρακόπουλο το εν λόγω φάρμακο, κατόπιν Υπουργικής Απόφασης, η έκδοση της οποίας θα εκτιμηθεί μετά την αποστολή των απόψεών σας» (του Ε.Ο.Π.Υ.Υ) . Ούτε αυτό το πόρισμα «δέησε», να υπογράψει ο κ. Α.Π. Και αυτό κατέληξε από την «επάρατη νόσο» και «ετάφη» στο προσωπικό μου αρχείο, χωρίς να γνωστοποιηθεί σε καμιά Αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

Θέμα 7 : Σχέδιο ψηφίσματος της Συνόδου Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, περί της αντιμετώπισης του ζητήματος των πλαστών φαρμάκων.

Στον επίλογο του πορίσματος αυτού ανέφερα τα ακόλουθα : «Εν κατακλείδι, για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η παγκόσμια απειλή της παραποίησης των φαρμακευτικών προϊόντων, θα πρέπει να ενταθεί η διεθνής συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ όλων των εθνικών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών. Όσον αφορά τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα, για να επιτρέπεται η πώλησή τους, πρέπει το ηλεκτρονικό φαρμακείο να το διαθέτει πιστοποιημένος φαρμακοποιός, ο οποίος θα έχει και κανονικό φαρμακείο και το ηλεκτρονικό θα είναι η επέκτασή του. Τα ηλεκτρονικά αυτά καταστήματα θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο και πιστοποίηση από καταλλήλως και πλήρως στελεχωμένους Φορείς (ΕΟΦ, Διεύθυνση Φαρμάκων, Σ.Ε.Υ.Υ.Π.). Είναι επιτακτική ανάγκη, το νομοσχέδιο για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα να γίνει νόμος, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη διαδικτυακή διακίνηση και πώληση ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Πρέπει να επισπευτούν οι διαδικασίες ώστε να θεσπιστεί ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου, για τον έγκαιρο εντοπισμό των πλαστών φαρμάκων στην αγορά και να ληφθούν αυστηρότατα μέτρα, κατά των διακινητών πλαστών φαρμάκων στο Διαδίκτυο. Οι Υπηρεσίες που θα αναλάβουν το έργο του ελέγχου και της πιστοποίησης των ηλεκτρονικών φαρμακείων, θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και με διεθνείς οργανισμούς για τον καλύτερο έλεγχο της διακίνησης. Θα πρέπει τέλος, να ενταθούν οι προσπάθειες εκ μέρους των αρμόδιων Φορέων, ώστε το κοινό να ενημερωθεί καλύτερα για την ορθή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων. Και αυτό το έγγραφό μου είχε την ίδια τύχη με τα προηγούμενα.

Θέμα 8 : Σχετικά με την αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ, του συμπληρώματος διατροφής Q10.

Το συμπέρασμα του πορίσματος αυτού : «Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τα αναφερόμενα στις επιστολές του κ. Ελευθέριου Σταμπουλή καθώς και με την ως άνω γνωμοδότηση. Θεωρούμε ότι το εν λόγω συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει ουβικινόνη και χορηγείται σε υψηλές δόσεις στις προαναφερθείσες παθήσεις, πρέπει να επανενταχθεί στον κατάλογο των προϊόντων ειδικής διατροφής, προς αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ. Προτείνουμε επίσης, το ΕΣΕ Συμπληρωμάτων Διατροφής και Προϊόντων Ειδικής Διατροφής του ΕΟΦ να εξετάσει και την περίπτωση της ουβικινόλης που όπως φαίνεται από αρκετές αξιόλογες επιστημονικές μελέτες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά, πλεονεκτεί σημαντικά όσον αφορά στο φαρμακοκινητικό και φαρμακοδυναμικό της προφίλ έναντι της ουβικινόνης.

Ο κ. Α.Π., σε κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχαμε στο γραφείο του, θεώρησε μεγάλη «πολυτέλεια» να αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ τους ασθενείς με εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος, για τη χορήγηση του συμπληρώματος διατροφής Q10 (ουβικινόνη). Μάλιστα, επιδιώκοντας να τον «ευαισθητοποιήσω» στο εν λόγω ζήτημα, του υπενθύμισα ότι υπήρξε Διευθυντής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ( ΚΕ.Σ.Υ. ) και ότι είχε ασχοληθεί ως Διευθυντής του ΚΕ.Σ.Υ. με το θέμα της ουβικινόνης. (Το ΚΕ.Σ.Υ. έχει μεταξύ άλλων και τις παρακάτω αρμοδιότητες: Έχει ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρατηγικής στον τομέα υγείας και την υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα τρέχουσας πολιτικής, όσον αφορά την υγεία, που παραπέμπεται σ’ αυτό και εισηγείται μέτρα για την υλοποίηση των πραγματικών στόχων. Στο ΚΕ.Σ.Υ. περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες που είχαν το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο Ογκολογίας, το Συμβούλιο Θεμάτων Υγείας και Αναπτύξεως Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.) Ο κ. Α.Π. όχι μόνον αρνήθηκε ναυπογράψει για να προχωρήσει η διαδικασία, αλλά μου επέστρεψε τοέγγραφο, αδιαφορώντας για τον χαμένο κόπο μου.

Θέμα 9 : Παροχή διευκρινίσεων επί της νομικής ερμηνείας του άρθρου 32 του νόμου 4272/2014 μετά από τα ερωτήματα του δικηγόρου κ. Ανδρέα Κρητικού και κοινοτική νομολογία σχετικά με τη χονδρική πώληση από τους φαρμακοποιούς. (Ζήτησα τη γνωμοδότηση του νομικού Συμβούλου του Υπουργού Υγείας)

Αυτό το πόρισμα μετατράπηκε σε πραγματικό σίριαλ. Ο κ. Α.Π. το είχε μήνες στο γραφείο του και μετά από την παρότρυνσή μου και τις πιέσεις του δικηγόρου κ. Ανδρέα Κρητικού, «εδέησε» να το προωθήσει στο γραφείο του νομικού Συμβούλου του Υπουργού Υγείας. Αφού πέρασαν αρκετοί μήνες «εκκόλαψης», ο κ. Α.Π. μου είπε ότι για την καθυστέρηση έφταιγα εγώ, επειδή, όπως ισχυρίστηκε είχα γράψει για παραλήπτη της επιστολής μου τον νομικό Σύμβουλο του Υπουργού, αντί για το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας. Η συνέχεια του σίριαλ ήταν συναρπαστική ! Έστειλα νέο έγγραφο στον νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας. Εκεί έμεινε επίσης για κάμποσους μήνες, ώσπου δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον Πάρεδρο του Υπουργείου Υγείας, τον κ. Νικόλαο Τσίρο. Με ενημέρωσε ότι την υπόθεση είχε αναλάβει εκείνος και μου ανέφερε ότι διαφωνούσε με τις απόψεις μου. Ο κ. Πάρεδρος ενήργησε ταχέως και «έκλεισε» την υπόθεση της χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων από φαρμακοποιούς φαρμακείων, γνωμοδοτώντας ότι δεν είναι νόμιμη και επιτρεπτή αυτού του είδους η πώληση από τα φαρμακεία.

Στην απάντησή μου προς τον κ. Πάρεδρο, ανέφερα μεταξύ άλλων τα εξής :

«..Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι οι φαρμακοποιοί (με φαρμακεία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκούν και χονδρεμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, υπό τη ρητή όμως προϋπόθεση ότι η κάθε εθνική νομοθεσία τους έχει χορηγήσει άδεια λιανικής πώλησης (άρθρο 77 παρ. 2 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ - στην Ελλάδα δεν χορηγούνται σε κανένα φαρμακοποιό, άδειες λιανικής πώλησης και κάθε φαρμακοποιός που κατέχει άδεια λειτουργίας φαρμακείου δύναται να πωλεί λιανικώς). Αυτό σημαίνει καθ’ ερμηνεία η λέξη επίσης που χρησιμοποιεί η διάταξη.

Το ότι στην ελληνική νομοθεσία δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, οφείλεται στην μη πλήρη εναρμόνιση της Οδηγίας με την εθνική νομοθεσία, κατά παράβαση της Συνθήκης της ΕΕ (Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε. Ε. 26-10-2012).

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω σχετικά με το άρθρο 32 του Νόμου 4272 (ΦΕΚ 145Α/11.7.2014), που αναφέρατε, τα ακόλουθα :

Στην Ελλάδα, οι φαρμακαποθήκες που δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές φαρμάκων, όταν εξαντλούνται τα προς εξαγωγή αποθέματά τους, μερικές φορές προμηθεύονται φάρμακα στη λιανική τιμή, από φαρμακεία. Η άμετρη εξαγωγική δραστηριότητα των φαρμακαποθηκών επιφέρει συχνές ελλείψεις φαρμάκων στα φαρμακεία και οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς αντί ναεπιβάλλουν κυρώσεις σ’ αυτές, επιβάλλουν κυρίως στα φαρμακεία, βάσει της άνω διάταξης. Επομένως, η εφαρμογή αυτής της διάταξης ελάχιστα αναχαιτίζει την εμφάνιση ελλείψεων φαρμάκων στην αγορά και δεν σχετίζεται με την χονδρική πώληση από τα φαρμακεία».

Θέμα 10 : Πρόταση για την κατάταξη της δ2-κανναβιδιόλης στα νόμιμα και μη ελεγχόμενα κανναβιδοειδή.

Το συμπέρασμα του παρόντος εγγράφου ήταν :

«Δεδομένου ότι η δ2-κανναβιδιόλη δεν φαίνεται να έχει τις παρενέργειες των ψυχοτρόπων ναρκωτικών φαρμάκων και είναι η δραστική ουσία ενός συμπληρώματος διατροφής, που όπως προανέφερα κυκλοφορεί στην Ελβετία, θεωρώ σκόπιμο να εξεταστεί από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή το ενδεχόμενο να τεθεί σε κατάλογο νόμιμων και μη ελεγχόμενων φαρμακευτικών ουσιών (όπως π.χ. είναι τα αντικαταθλιπτικά για τα οποία δεν απαιτείται η χορήγηση ιατρικής συνταγής και εμφανίζει παρόμοια με αυτά θεραπευτική δράση μέσω αύξησης των επιπέδων σεροτονίνης), εκτός των τεσσάρων πινάκων ναρκωτικών.

Σημειωτέον ότι, όπως προανέφερα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 4139/2013, τα ακατέργαστα προϊόντα της κάνναβης που περιέχουν δ9-τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2% δεν περιλαμβάνονται στις ουσίες των ναρκωτικών των πινάκων Α΄-Δ΄. Επομένως, θα ήταν απολύτως σύμφωνο με τον εν λόγω νόμο να θεωρηθούν νόμιμα και μη ελεγχόμενα τα προϊόντα της δ2-κανναβιδιόλης που οι τυχόν προσμίξεις τους σε δ9-τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνουν το 0,2%.»

Φυσικά, ο κ. Α.Π. δεν θέλησε να υπογραφθεί και να πρωτοκολληθεί το παρόν έγγραφο και σε δύο Επιτροπές Ναρκωτικών που συνεδρίασαν, η ΔΦ εκπροσωπήθηκε κατ’ εντολή του Διευθυντή κ. Α.Π. από μια υπάλληλο Τ.Ε.

Μετά τη συνοπτική παρουσίαση των ανωτέρω, επιτρέψτε μου να σας παράσχω κάποιες διευκρινήσεις για τη θέση μου σε δυνητική αργία:

Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείαςετέθην σε δυνητική αργία. Είχε προηγηθεί η κλήση μου σε ακρόαση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Σ.) μετά τις καταγγελίες-αναφορές των κ.κ. Κ. Φράγκου και Μ. Μιχάκου.

Υφίσταμαι πολιτική δίωξη, με την απειλή της απόλυσης, από την Ηγεσία του Υ.Υ. , την οποία εμφανίζει δήθεν ως ανάρμοστη και απρεπή συμπεριφορά- πειθαρχικό αδίκημα που επισύρει την ποινή της απόλυσης (άρθρο 107 παρ. 1ε ΥΚ). Στη δίωξη αυτή, χαρακτηρίζονται οι διαμαρτυρίες μου εναντίον της πολιτικής που ακολούθησαν τα διάφορα κυβερνητικά σχήματα που κυβέρνησαν τη χώρα μου αυτά τα χρόνια, απρεπείς και ανάρμοστες.

Πριν από την ανάκληση άσκησης των καθηκόντων μου και τη θέση μου σε δυνητική αργία, το Δ.Σ. του Συλλόγου των Υπαλλήλων του Υ.Υ. με διέγραψε παρανόμως από μέλος του, παραβαίνοντας το Καταστατικό που ορίζει ότι απαιτείται για μια τέτοια πράξη σύγκληση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης(Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Υ.Υ. και συγχρόνως Διευθύντρια Προσωπικού είναι η κα Καλλιόπη Φράγκου). Σας παραθέτω ένα κείμενο που αναρτήθηκε στο site http://www.stoxos.gr/2015/12/blog-post_4798.html, που δεν είναι δικό μου, και που αφορά στις αντικαταστάσεις τμηματαρχών και διευθυντών και τοποθετήσεις άλλων (μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η κ. Καλλιόπη Φράγκου) με απολύτως αδιαφανή και κομματικά κριτήρια.

«Πρώτη φορά Αριστερά. παραμονή πρωτοχρονιάς με πογκρόμ εναντίον υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας

Μεταφέρουμε από αναγνώστη του «Στόχου»:

Παραμονή πρωτοχρονιάς, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλή λευτεριά στην Πατρίδα.

Παραμονή πρωτοχρονιάς λίγες ώρες πριν φύγουν οι εργαζόμενοι από το Υπουργείο Υγείας για το πρωτοχρονιάτικο βράδυ το μόρφωμα που διοικεί το Υπουργείο Υγείας θεώρησε σκόπιμο να βγάλει τα εσώψυχα του, την ελεεινή υστεροβουλία του και την απύθμενη κακία του και να ανακοινώσει με περίσσια αλαζονεία καρατομήσεις προϊσταμένων και διευθυντών που δεν πρόσκεινται στην πρώτη φορά Αριστερά. Απίστευτη σφαγή, πολιτικό πογκρόμ την τελευταία ημέρα του χρόνου. Πρωτομάστορας και σκευωρός των διώξεων αυτών μια πρώην αρχιπρασινοφρουρός και πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων του Υπουργείου Υγείας η περιβόητη Φράγκου Καλλιόπη. η αδυσώπητη πρασινοφρουρός αφού έκοβε και έραβε επί Πασόκ, ήταν χαϊδεμένη και προκλητικά ευνοημένη επί ΝΔ πέρασε έγκαιρα στην πρώτη φορά Αριστερά και συνεχίζει να λυμαίνεται τον χώρο του Υπουργείου Υγείας.

Στις θέσεις των διωγμένων διευθυντών και προϊσταμένων τοποθετήθηκαν με απόλυτα κομματικά κριτήρια χωρίς καμία αξιολόγηση, άνθρωποι του κόμματος.

Η «αξιότιμη κυρία» Κ. Φ., φανατική συριζαία, πλέον καπέλωσε για τον εαυτούλη της τη θέση της διευθύντριας προσωπικού με ανάθεση χωρίς να είναι περίοδος κρίσεων. Η εν λόγω κυρία ουδέποτε είχε διατελέσει διευθύντρια, πράγμα που καθιστά άκρως φωτογραφική και παράνομη την «ανάθεση» και τοποθέτησή της με απόλυτα αναξιοκρατικά και κομματικά κριτήρια.

Πως τοποθετήθηκε διευθύντρια η εν λόγω κυρία, τι στιγμή που δεν είχε ποτέ αξιολογηθεί και τοποθετηθεί με κρίση ως προϊσταμένη ;

Γιατί τοποθετήθηκε στο νευραλγικό αυτό πόστο ένα κομματικό και χωρίς προσόντα άτομο; Σε ένα πόστο που θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία και στους φακέλους των εργαζομένων; Ένα άτομο που απειλεί και εκφοβίζει μήνες τώρα το προσωπικό; Και το πιο απίστευτο και προκλητικό !

Οι παραπάνω διώξεις δεν αιτιολογούνταιπράγμα που αντίκειται στο εργατικό δίκαιο και σε βασικές αρχές της δημόσιας διοίκησης, όπως τηςαναλογικής ισότητας, της αμεροληψίας, της χρηστής διοίκησης καθώς και της αρχής της αιτιολόγησης των διοικητικών πράξεων. Με ποια αξιολόγηση και βάσει ποιου επαγγελματικού κριτηρίου καθαίρεσαν όλους αυτούς τους ανθρώπους από τα καθήκοντά τους;

Ήσαν ανίκανοι; Έχουν έστω και την παραμικρή αντικειμενική αιτιολογία;

Ή μήπως ήσαν ενέργειες εκδικητικές και υστερόβουλες ;

Σημειωτέον ότι, τις αναθέσεις αυτές με απίστευτη προκλητικότητα δεν τιςανήρτησαν στη «διαύγεια», όπως προβλέπεται από το νόμο περίδιαφάνειας.

Θα μου πείτε, ποιος έχασε τη διαφάνεια για να τη βρει ο Σύριζα ;»

Σας αναφέρω παρακάτω τα παραπτώματά μου, βάσει των οποίων αρχικώς αποφάσισαν την άρση άσκησης των καθηκόντων μου και κατόπιν τη θέση μου σε δυνητική αργία, επ’ απειλή απόλυσης.

Στις αναρτήσεις μου στους πίνακες ανακοινώσεων του Υ.Υ. «υπογράμμιζα» ότι οι αξιωματούχοι του Υ.Υ. αντί να υπηρετούν τον Ελληνικό λαό αποδομούν συστηματικά το Ε.Σ.Υ. και μετατρέπουν σταδιακά το Υπουργείο Υγείας των Ελλήνων σε Υπουργείο Υγείας μουσουλμάνων λαθρομεταναστών. (Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, σε λόγο που εκφώνησε κατά τη διάρκεια της εορτής για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, αναφέρθηκε σε όσους διαμαρτύρονται για τον κατακλυσμό της Ελλάδας με μουσουλμάνους λαθρομετανάστες και την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σ’ αυτούς εις βάρος των Ελλήνων και τους χαρακτήρισε ρατσιστές και φασίστες.)

Η κατ' ανάθεση Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και Πρόεδρος του Συλλόγου των υπαλλήλων κ. Καλλιόπη Φράγκου με χαρακτήρισε στη καταγγελία της, ρατσιστήσεξιστή και χυδαίο,  με αποτέλεσμα να τεθώ σε αργία για το αδίκημα της απρεπούς και ανάρμοστης συμπεριφοράς που μπορεί να επισύρει την απόλυση (προηγουμένως με διέγραψαν από μέλος του Συλλόγου των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, παρακάμπτοντας τον κανονισμό του καταστατικού που προβλέπει σύγκληση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης), κυρίως για μια φωτογραφία (που είχε αναρτηθεί σε πίνακες ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας) στην οποία απεικονίζεται μια γυναίκα με μουσουλμανική μαντήλα, ντυμένη (όχι γυμνή) με φόρμα γυμναστικής σε στάση γιόγκα με γραμμένα τα ακόλουθα : «Στο Σχιστό σε ειδυλλιακό περιβάλλον γίνονται σεμινάρια αναρχοαπλυτοαριστερίστικης τζιχαντιστικής επαναστατικής γυμναστικής, χοτ γιόγκαδιαλογισμούυπνωτισμού και υπερβατικής αριστερόχειρης αυτοϊκανοποίησης».

Για αντίποινα, προκειμένου να με τρομοκρατήσουν, τρεις φορές «άγνωστοι» εισέβαλαν στο γραφείο μου, έσκισαν τις αφίσες που είχα κολλήσει, έσκισαν εικόνες Αγίων της Ορθόδοξης Πίστεώς μας και έκλεψαν προσωπικά μου αντικείμενα. Επίσης, επανειλημμένως με απειλούσαν ότι αν δεν σταματούσα τις αντικυβερνητικές αναρτήσεις θα με έκαναν "μαύρο στο ξύλο" ή θα με σκότωναν.

Στο γραφείο μου υπάρχουν χριστιανικές εικόνες (όσες γλίτωσαν από το αντίθεο μένος τους), προσωπικά μου αντικείμενα και αρκετά πορίσματά μου. Με εντολή του Υπουργού κλείδωσαν το γραφείο μου και μου απαγόρευσαν να εισέρχομαι στο Υπουργείο πριν από τις 12 το μεσημέρι (την ημέρα που πληροφορήθηκα την εντολή του Υπουργού με συνόδευσε αστυνομικός μέχρι την τουαλέτα στο ισόγειο του Υπουργείου και αποχώρησα ευθύς αμέσως).

Με χαρακτήρισαν στις επιστολές που εστάλησαν στην Δ.Φ., σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και στην οικία μου, επικίνδυνο για το Δημόσιο συμφέρον, ρατσιστή, σεξιστή και χυδαίο, επειδή διαμαρτυρήθηκα για τον ρατσισμό των Κυβερνώντων εναντίον των Ελλήνων. Με άλλα λόγια, οι ρατσιστές, οι διεστραμμένοι, οι χυδαίοι και οι άκρως επικίνδυνοι για την Ελληνορθόδοξη Ελλάδα με στοχοποίησαν και μετέθεσαν επάνω μου τα χαρακτηριστικά της δικής τους προσωπικότητας. Οι κ.κ, Φράγκου και Μιχάκου προπαγανδίζουν μεθοδευμένα τις ιδεοληψίες του αμερικανοσταλινισμού (πολιτική ανοιχτών συνόρωνστρατιωτικός αφοπλισμόςεθνοκτόνος διεθνισμόςνομιμοποίηση της παρανομίαςτης λαθρομετανάστευσης, αφανισμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας κ.λπ.). Για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κόμμα αμείφθηκαν δεόντως, λαμβάνοντας θέσεις προϊσταμένων κατ' ανάθεση, ενώ ο γράφων που είναι κάτοχος διδακτορικού με μεταδιδακτορικές σπουδές, με δημοσιεύσεις στα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με συνεργασίες με φημισμένους ξένους επιστήμονες, με πενταετή προϋπηρεσία σε δικό του φαρμακείο και με δεκαετή θητεία ως υγειονομικός επιθεωρητής όχι μόνο παραμένει απλός υπάλληλος, αλλά και τέθηκε σε αργία με απόφαση του Π.Σ. για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την οριστική παύση.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι στις αρχές του 2016, κι ενώ δεν συγκαλείτο μέχρι τότε γενική συνέλευση για τα πολύ σημαντικά θέματα που ταλανίζουν τους υπαλλήλους- πραγματοποιήθηκε συνέλευση στην αίθουσα των συνελεύσεων του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία του Γυμναστηρίου για τους υπαλλήλους του Υ.Υ. Παράλληλα όμως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, διδάχθηκαν γιογκικές αναπνοές και υπνωτισμός από Έλληνα ειδικό της «γιόγκα» και Ιαπωνικής καταγωγής δασκάλα της «γιόγκα». Θεωρώ ότι προϊούσης της τραγικής οικονομικής κατάστασης της χώρας με εκατομμύρια Έλληνες πολίτες άνεργους και ανασφάλιστους, η διδασκαλία «γιόγκα» και υπνωτισμού σε αίθουσα του Υπουργείου Υγείας, που θα έπρεπε να χρησιμεύει για τη διοργάνωση ημερίδων και συνελεύσεων για την επίλυση των τραγικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποτελεί προκλητική και προσβλητική συμπεριφορά για τον Ελληνικό λαό και άπρεπη και ανάρμοστη συμπεριφορά για τους υπαλλήλους του Υ.Υ. Επιπροσθέτως η «γιόγκα» είναι μία φυσική, νοητική και ψυχική πρακτική ή μαθητεία που προέρχεται από την Ινδία. Ως χριστιανός Ορθόδοξοςενοχλήθηκα από την προώθηση σημείων της Ινδουιστικής θρησκείας σε χώρο του Υπουργείου Υγείας. Στη χώρα μας επικρατούσα θρησκεία είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία βάσει του Συντάγματος – μέχρι, ενδεχομένως, να αναθεωρηθεί- και επίσης υπάρχει ανεξιθρησκία. Επομένως η οποιαδήποτε προώθηση τέτοιων καταστάσεων σε συνελεύσεις δημοσίων υπαλλήλων σε αίθουσα του Υπουργείου Υγείας συνιστά πλάγιο προσηλυτισμόπροσβολή και ασέβεια εναντίον των Ορθόδοξων Χριστιανών.

Ένα άλλο γεγονός που ενόχλησε σφόδρα την κ. Κ.Φ. ήταν η διαμαρτυρία που εξέφρασα για την κατάργηση των κατασκηνώσεων των υπαλλήλων τουΥπουργείου Υγείας του Αγίου Ανδρέα, λόγω της μετακίνησης λαθρομεταναστών σε αυτές.

Είναι γνωστό σε πολλούς το περιστατικό του θανάτου της μόλις τεσσάρων ετών Μελίνας, η οποία έχασε τη ζωή της όταν πήγε στο νοσοκομείο για να κάνει εγχείρηση για κρεατάκια με αναισθησιολόγο την εξαδέλφη του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη, κ. Νεκταρία Πολάκη. Η εν λόγω κυρία  ήταν μέσα στο χειρουργείο όταν πέθανε η μικρή Μελίνα και σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι εξαρτημένη χρήστρια οπιούχων σκευασμάτων. Η ίδια κυρία κατηγορήθηκε για κλοπή ναρκωτικών σκευασμάτων (φαρμάκων που περιέχουν Πεθιδίνη), από το νοσοκομείο όπου εργάζεται ακόμη και ομολόγησετην πράξη της. Κατόπιν όλων αυτών η αναισθησιολόγος και εξαδέλφη του αν. Υπουργού Υγείας εμφανίστηκε στο Πειθαρχικό υπό καθεστώς απόλυτης προστασίας και από την πλαϊνή πόρτα, που χρησιμοποιούν οι υπουργοί (προκειμένου να τη "φυγαδεύσουν" από τους δημοσιογράφους). Η παραπομπή της κυρίας Νεκταρίας Πολάκη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο έγινε «για το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός κι εκτός υπηρεσίας»! Με βάση το πειθαρχικό δίκαιο των γιατρών η ανάρμοστη συμπεριφορά επισείει ποινή από επίπληξη μέχρι στέρηση αποδοχών

 Ο εξάδελφος της εν λόγω αναισθησιολόγου, ο πολύς κ. Πολάκης, ο κ. αν. Υπουργός είχε έρθει στο γραφείο μου με ύφος χιλίων Καρδιναλίων και με "διέταξε" παρουσία του τμηματάρχη και πρώην Διευθυντή  κ. Νικολάου Καραπάνου να αποχωρήσω πάραυτα από το γραφείο μου, διότι βρισκόμουν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων. Υπακούοντας στην εντολή του κ. Πολάκη απεχώρησα από το Υπουργείο λέγοντας μεγαλοφώνως έξω από το γραφείο του κ. Πολάκη ότι έκαναν τσιφλίκι τους το Υπουργείο Υγείας των Ελλήνων και το μετέτρεψαν σε Υπουργείο μουσουλμάνων λαθρομεταναστών. Και ενώ η εξαδέλφη του κ. Πολάκη που εμπλέκεται σε περιστατικό θανάτου τετράχρονου "αγγελουδιού" και κλοπής ναρκωτικών από φαρμακείο νοσοκομείου οδεύει προς αθώωση, εγώ ετέθην σε αργία επ' απειλή απόλυσης και με μείωση του μισθού μου κάτω από τα 500 ευρώ μηνιαίως, επειδή υπεραμύνθηκα της Ορθόδοξης χριστιανικής Πίστης και της Πατρίδας μου. Και όλα αυτά διότι η Δικαιοσύνη των ψευτοαριστερών Υπουργών, Ξανθού και Πολάκη είναι "τυφλή" και αδέκαστη, όπως ακριβώς και του προκατόχου τους.

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση και αγανάκτηση που φτάσαμε σε αυτό το σημείο παρακμής και πτώσης, ώστε μέσα στην ίδια μας τη χώρα να μη μπορούμε να εκφράσουμε την παραμικρή αντίρρηση – μας τιμωρούν με διαπόμπευσηεκφοβισμό και απόλυση- για την απίστευτη λεηλασία και τον προμελετημένοεσκεμμένοαθρόο και βίαιο λαθροεποικισμό της Ελλάδας. Και δυστυχώς, αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι το γεγονός ότι οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για αυτή τη κατάντια είναι άνθρωποι που στις φλέβες τους ρέει αίμα ελληνικό και δεν δίστασαν να ξεπουλήσουν τα πάντα και να θυσιάσουν τα πάντα στο βωμό του χρήματοςκαι της εφήμερης δόξας.

Επειδή υφίσταμαι άδικη πολιτική δίωξη λόγω του ότι ήσκησα το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου να εκφράζω ελεύθερα τις θρησκευτικές και πολιτικές μου απόψεις.

Επειδή με έθεσαν σε αργία με παράτυπες διαδικασίες και σαθρή επιχειρηματολογία.

Επειδή δεν διενεργήθηκε διοικητική διερεύνηση με καταθέσεις μαρτύρων.

Επειδή μου ήσκησαν ψυχολογική βίααπειλώντας λεκτικώς τη σωματική μουακεραιότητα και τη ζωή μου.

Επειδή μου προξένησαν ηθική και υλική βλάβη και προσέβαλαν την αξιοπρέπεια και τη προσωπικότητά μου.

Επειδή παρεκώλυαν συστηματικώς την διεκπεραίωση και προώθηση των πορισμάτων μου.

Επειδή δια πράξεων ή παραλείψεων, ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Επειδή είναι πολέμιοι της Ορθόδοξης Πίστεως και του Έθνους μας.

Επειδή μέσω της προβολής της γιόγκα, του διαλογισμού και του υπνωτισμού επιδιώκουν υπούλως να παρασύρουν και να προσηλυτίσουν υπαλλήλους του Υ.Υ. στα δόγματα του «αμερικανομπολσεβικισμού» και της Νέας Εποχής.

Επειδή είναι θιασώτες της κακοδιοίκησης, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας και του άκρατου κομματισμού και υπονομευτές της νομιμότητας.

Επειδή η Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας "περιθωριοποιεί" ή "αποκαθηλώνειικανούς υπαλλήλους και στη θέση τους τοποθετεί κατ' ανάθεση με αναξιοκρατικά και κομματικά κριτήρια υπαλλήλους της "αρεσκείας" της.

Επειδή, είναι ρατσιστές κατά των Ελλήνωνευνοούν σκανδαλωδώς τους λαθροαλλοδαπούς σε βάρος των Ελλήνων και προωθούν τη λαθρομετανάστευση και την ισλαμοποίηση της Ελλάδας.

Επειδή επικαλούμενοι τον ρατσιστικό κατά των Ελλήνων "αντιρατσιστικό" νόμο, ασκούν παρανόμως πειθαρχικές και/ή ποινικές διώξεις σε αθώους Έλληνες πολίτες.

Επειδή εσκεμμένα και βάσει έξωθεν εντολών πλημμυρίζουν τη Χώρα μας με λαθροαλλοδαπούς, ως επί το πλείστον μουσουλμάνους, με το τραγικό αποτέλεσμα της εθνολογικής και θρησκευτικής αλλοίωσης και της περαιτέρω υποβάθμισης της ποιότητας υγείας και ζωής των γηγενών.

Επειδή οι Κυβερνώντες συνεπικουρούμενοι από τους Αντιπολιτευόμενους, θέτουν τους εαυτούς τους και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου καθ' υπόδειξη των ξένωνυπεράνω του Ελληνικού Συντάγματος (στο προοίμιο του οποίου γίνεται επίκληση της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος).

Επειδή περιφρονούν και καταπατούν τους νόμους του Αγίου Τριαδικού Θεού.

Επειδή οι ανωτέρω πράξεις προβλέπονται και τιμωρούνται από τον Νόμο.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΙΝα κινηθεί αυτεπαγγέλτωςποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου προσώπου για τα εγκλήματα που περιγράφονται στην ανωτέρω δημόσια αναφορά.Ο αναφέρωνΚρίτων Ιακώβου, δρ φαρμακοποιός
kritoniakovou@hotmail.gr

1 σχόλιο:

  1. Δε θα αργησει η μερα που θα υπαρξει Θεια Δικαιοσυνη για ολους αυτους που μας εφεραν σε αυτο το χαλι. Ουαι κι αλλοιμονο τους. Ανθρωπε μου κανε υπομονη. Ευαγγ Ζαλακωστα

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...