Σάββατο 24 Απριλίου 2021

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Διέξοδο στό ἀδιέξοδό τους.

Μεταφέρω σέ γνώση τῶν Ἱερέων καί διωκομένων πιστῶν μία ὄμορφη καί ἔξυπνη λύση πού μας κατέθεσε κάποιος ἔμπειρος καί ἡλικιωμένος εὐλαβής Λευίτης σχετικά μέ τήν ἀδιανόητη ἀλλοίωση τοῦ Ὀρθόδοξης Ἀνάστασής μας πού ἐπιχειρεῖται φέτος.Ευτυχώς η ίδια Λειτουργική ζωή μας χαρίζει τα όπλα και τους τρόπους για να ανταπεξέλθουμε στα δαιμονικά αδιέξοδά.

Τά Δογματικά,Θεολογικά καί λειτουργικά προβλήματα που ἀνακύπτουν εἶναι συνολικά πέντε.

Καί πώς μπορεῖ ἕνας φουκαράς καί ἐκβιασμένος ἀπό τήν Κρατικοδεσποτική ἐξουσία οἰκογενειάρχης Ἱερέας νά τά ξεπεράσει τηρώντας τήν προτροπή τοῦ Κυρίου μας «Γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.; [Ματθ. ι' 16].

Πολύ ἁπλά! Δέν εἶναι ἁμαρτία νά ἐξαπατᾶς τόν ἀπατεώνα πολύ μᾶλλον τόν ἀντίχριστο ἀπατεώνα καί τούς δούλους του πού βάλανε χέρι καί σέ αὐτή τήν Θεία Εὐχαριστία.

Τό πρωϊ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πού θά λειτουργήσει ὁ Ἱερεύς ἄς φροντίσει νά θέσει μεγαλύτερο ἀμνό καί ἔτσι νά ἔχει περισσότερη ποσότητα Θείας Κοινωνίας στό Δισκοπότηρο.

Ἀφοῦ ἀπολειτουργήσει δέν θά κάνει κατάλυση ἀλλά θά φυλάξει μέ ἄκρα ἀσφάλεια τό Ἅγιο Δισκοπότηρο στήν Ἱερά Πρόθεση μέχρι τό ἀπόγευμα.

Τό βράδυ κατά τίς 9 πού θά ἀρχίσει ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία δέν θά τελέσει τήν ἀκολουθία Τῆς Προθέσεως καί τρόπο τινά θά διαχειριστεῖ τήν συγκεκριμένη «Θεία Λειτουργία» ὡς Προηγιασμένη ἀκολουθία λέγοντας μόνο τίς ἐκφωνήσεις δίχως νά διαβάζει τίς εὐχές.

Στό τέλος ἀφοῦ Κοινωνήσει ὅσους παρευρεθοῦν μέ τήν Θεία Κοινωνία τῆς πρωϊας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πού ἐτελέσθη ἤδη (ἄρα δέν Κοινωνᾶνε δυό φορές)καί ἀπολύοντας ,θά κάνει τήν ἁρμόδια κατάλυση καί ἀφοῦ ἀποχωρήσει ὁ κόσμος ἄς ξεκουραστεῖ λιγάκι διαβάζοντας ὁ ἀναγνώστης τᾶς Πράξεις Τῶν Ἀποστόλων καί μετά ἀπό τίς 12 τά μεσάνυχτα ,ἀφοῦ ἀλλάζει ἡ ἡμέρα, δύναται ὁ Ἱερεύς μαζί μέ πολύ λίγα καί ἐμπιστευτικά ἄτομα νά τελέσει ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῶ μέ κλειστά φῶτα,μικρόφωνα καί πόρτες το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και τήν ἀληθῆ καί Θεάρεστη Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῇ «Τρίτῃ ἡμέρα κατά τᾶς γραφᾶς .»

Μέ τόν τρόπο αὐτό οὔτε ὁ Ἱερέας θά Λειτουργήσει δυό φορές σέ μία ἡμέρα. Οὔτε ἡ Ἁγία Τράπεζα θά λειτουργηθεῖ ὁμοίως διπλά σέ ἕνα 24ωρο ,οὔτε οἱ πιστοί θά Κοινωνήσουν δυό φορές ,οὔτε τό Πάσχα μας θά συνεορταστεῖ μέ τό ἑβραϊκόν ἀλλά καί ἡ Ἀναστάσιμη Λατρεία μας ὑπουργοῦντος τοῦ κατελθόντος Ἁγίου Πνεύματος στά Τίμια δῶρα θά πραγματωθεῖ καί θά ἑορταστεῖ «Ὀψέ Σάββατων τή ἐπιφωσκούση εἰς μίαν σαββάτων» .[ Ματθ.κη΄,1]

Ἀγαπᾶ ὁ Θεός τόν κλέφτη μά ἀγαπᾶ καί τόν Νοικοκύρη.

π.Ι.Β.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...