Κυριακή 25 Απριλίου 2021

Τίναξε τὴν σκόνη ἀπὸ πάνω σου 400 χρόνων

 σχόλιο Γ.Θ : Πίστεψέ με, πρέπει να το διαβάσεις...

« παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ»

καὶ ἐν ἔτει 2021 μᾶς ἀλλάξαν τὴν πίστη άνάποδα, καὶ μιλοῦν διὰ «τὸν ἀναστάντα, τῇ δευτέρα ἡμέρᾳ, κατὰ τῶν γραφῶν»
ὥστε νὰ δέσει μὲ τὸ Σαββατιάτικο Φάσχα τῶν Ἐβραίων ( καὶ τῶν μάγων καὶ τῶν γαϊδάρων ἐπίσης τῆς φετεινῆς Πρωτομαγιᾶς ) 
ἵνα πληρωθῇ τὸ ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πατροκοσμᾶ τὸ ῥηθέν, « τὸ ποθούμενον θὰ ἔρθει ὅταν ἔρθουν 
δυὸ Πασχαλιὲς ( καὶ δυὸ καλοκαίρια ποὺ ἀναμένονται ) μαζί !! »

Ὑπουργοὶ πρωθυπουργοὶ ἀφορεσμένοι καὶ μή, βουλευτὲς καὶ ἀρχηγοὶ κομμάτων τέως καὶ νῦν ποὺ παραμένετε ἀμετανὀητοι καὶ λοιποὶ πολιτευτές,καὶ  ἐπιστήμονες εἰδικοὶ καὶ μή, ΜΑ καὶ ποικίλοι ἀστέρες καὶ λοιποὶ παρατρεχάμενοι πλούσιοι καὶ πρώην πτωχοί, σὲ συμφωνία 
        μὲ τοὺς ἱεράρχες ποὺ ἔχασαν τὸ ἱερὸν καὶ τὸ ὅσιόν τους ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΤΕ !! Φτάσατε στὸ τέρμα. Στὸ τέλος. Στὸ τέλος σας !!

Συντόμως θὰ ἰδιωτεύετε ξεχασμένοι, κάπου ἐξορισμένοι, ἄν εἶστε τυχεροί.
       Ἄν δὲν εἶστε τυχεροί, δὲν θέλω νὰ τὸ πῶ διότι θὰ σᾶς λυπηθῶ, καὶ δὲν τὸ θέλω.
 
Ἐπίσκοποι, Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονες, θυμηθεῖτε τὴν Α΄Οίκουμενικὴ Σύνοδο καὶ κάντε ὄπως πρέπει ἈΝΑΣΤΑΣΗ !
-ἐκτὸς ἐὰν δὲν σᾶς πειράζει νὰ καθαιρεθεῖτε κι ἐσεῖς, χάριν μιᾶς ὑπακοῆς σὲ μιὰ Δ.Ι.Σ. ἀνυπάκοης
        στοὺς ἀγίους πατέρες καὶ στὴν ἱερά μας παράδοση.
     
   Καὶ σὺ λαὲ βασανισμένε, μὴν ξεχνᾶς ποιὸς βαθειὰ (φιλότιμος καὶ ἔνθεος ) μέσα σου εἶσαι, τίναξε τὴν σκόνη ἀπὸ πάνω σου 400 χρόνων               Ίσλαμο-Ὀθωμανοκρατίας καὶ ἤδη 200 χρόνων Παπικο-προτεσταντικο-Φραγκοκρατίας, σταμάτα νὰ κρύβεσαι πίσω ἀπὸ μία μάσκα διπλῆ καὶ               τριπλῆ, κρεμάσου ἀπὸ τὸ φόρεμα τῆς Παναγίας μας, καὶ  μὴν φοβᾶσαι τίποτε !! ὅτι καὶ νὰ γίνει Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ !!

    ΚΑΛΗ (ΕΠ)ΑΝΑΣΤΑΣΗ !!!

   Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...