Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Δεν καταλαβαίνω τη σιωπή του Θεού, όταν η ψυχή μου φωνάζει στο πρόβλημα μου


Βλέπουμε τον κόσμο όχι όπως είναι πραγματικά, αλλά όπως κάνει η φαντασία μας, τη θέλησή μας. Και ο καθένας τον βλέπει με διαφορετικό τρόπο, με τον δικό του τρόπο, τοποθετώντας συχνά στο κέντρο του κόσμου του κάτι ασήμαντο και δεν δίνει τόπο σε αυτό που είναι το μόνο σημαντικό πράγμα.
Πατήρ Αλέξανδρος Elchaninov

ΕΙΠΕ ΜΟΝΑΧΟΣ. Η αναγνώριση της ανικανότητας μας ενώπιον του Θεού είναι μια μεγάλη δύναμη.

ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ. Μην πείτε, "Δεν μπορώ." Αυτή η λέξη δεν είναι χριστιανική. Η χριστιανική λέξη είναι : "Μπορώ να κάνω τα πάντα." Αλλά όχι από μόνο μου, αλλά από τον Κύριο που μας δυναμώνει.


 

ΕΙΠΕ ΜΟΝΑΧΟΣ. Δεν καταλαβαίνουμε τη σιωπή του Θεού, όταν η ψυχή μας φωνάζει στο πρόβλημα μας. Αφήστε την αλήθεια να γίνει σαφής: ο δάσκαλος σιωπά στην εξέταση ... 

 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...