Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Εκδηλώση για την άλωση της Βασιλεύουσας

Ὄχι ἄλλη ἅλωση
Δευτέρα 29 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας
Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας μὲ σχετικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα καὶ μὲ θρήνους καὶ ἄσματα τῆς Ἁλώσεως ἀπὸ τὴν χορωδία μας.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

http://www.epalxeis.gr/

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...