Κυριακή 22 Ιουλίου 2012

Φωτογραφίες του Γέροντα ΠαΐσιουΠαΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994), σε ηλικία πέντε ετών στην αγκαλιά των  γονέων του Προδρόμου και Ευλαμπίας

Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994),
ως στρατιώτης
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994),
ως στρατιώτης στο νοσοκομείο
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994),
μετά την κουρά του στη μονή Φιλοθέου, 1957
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994),
μετά την κουρά του στη μονή Φιλοθέου, 1957
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994),
ως νέος μοναχός
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994),
ως νέος μοναχός
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994),
στη μονή Στομίου Κόνιτσας
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994),
στο ασκητήριό του στη μονή Σινά, 1962/3
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994),
εργαζόμενος ως ξυλουργός στη συντήρηση
των εικόνων της μονής Σινά, 1962/3
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994)
Παΐσιος μοναχός ο Αγιορείτης (1924-1994)
με τον καθηγητή Γεώργιο Μαντζαρίδη

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...