Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Το Ισραήλ Προσκυνάει ΗΔΗ το νέο μεσσία του;

Ήρθε τελικά ο ψευδομεσσίας τους, ή ο ψευδοπροφήτης τους;

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...