Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Τα πολύ ειδικά σχολεία της Ρωσίας

 Ισαάκ 
 Έκτακτο Παράρτημα Στη Ρωσία υπάρχουν τα πολύ ειδικά σχολεία στα οποία τα παιδιά που πηγαίνουν, ζουν εσώκλειστα, με στρατιωτική πειθαρχεία.
Στα σχολεία αυτά μπορούν να μπουν με ειδικό νόμο, παιδιά που οι γονείς τους είχαν κάποιο ατύχημα στο στρατό, αλλά και όποιο άλλο παιδί θέλει και πληρεί κάποια αυστηρά κριτήρια.
Εκεί μέσα, τα παιδιά ζουν σαν πραγματικοί στρατιώτες, με σιδηρά πειθαρχεία και ετοιμάζονται να μπουν σε κάποια από τις στρατιωτικές ακαδημίες της Χώρας.
Οι γονείς βλέπουν τα παιδιά τους Σαββατοκύριακα και γιορτές μόνον, ακόμη και από την ηλικία της Α Δημοτικού.
Το πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητικό και ακόμη και εάν κάποιο παιδί αποφασίσει να αποχωρήσει ή και να μην δώσει εξετάσεις για κάποια στρατιωτική ακαδημία, θα είναι πολύ καλά προετοιμασμένο να μπει σε κάποιο πανεπιστήμιο.
Τα παιδιά εκεί μαθαίνουν τουλάχιστον δύο γλώσσες, κάποιο μουσικό όργανο, χορούς κλπ (σωματική και πνευματική καλλιέργεια όπως οι Αρχαίοι Έλληνες).
Είναι φυσικά δωρεάν (κρατικά) αλλά δύσκολο να επιλεγείς να φοιτήσεις σ΄ αυτά.
Δεν είναι πάντως κάτι καινούργιο που εισήγαγε ο πρόεδρος Πούτιν, υπήρχαν ανέκαθεν.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...