Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Οἱ Παπικοὶ τῆς Ἑλλάδος οὐδέποτε ἔλαβαν μέρος εἰς τοὺς ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς Πατρίδος!

 Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ πατρὸς Γεωργίου Μεταλληνοῦ 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...