Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023

Ήταν σκληρή και δύσκολη η ζωή μου,αλλά ουδέποτε προσευχήθηκα στον Θεό να γίνει εύκολη

Αγ.Λουκάς Κριμαίας
 
Προς όλους τους Χριστιανούς, αλλά σε σας, τα παιδιά μου, μπορώ να πω: Μιμηθείτε έμενα, όπως και εγώ τον Απ. Παύλο.Ήταν σκληρή και δύσκολη η ζωή μου, αλλά ουδέποτε προσευχήθηκα στον Θεό να γίνει εύκολη.
Διότι είναι «στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν και
ολίγοι εισιν οι ευρίσκοντες αυτήν» (Ματθ. 7, 14).

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...