Σάββατο 28 Ιουλίου 2018

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΟΣΙΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΚΑΡΚΑΛΑ (1917-2005)

» ... Όταν έγινε μία αναταραχή στό Αιγαίο μέ τούς Τούρκους είπε: “Τώρα δε θά γίνει πόλεμος, αλλά αργότερα, γιατί οί νέοι μας ξέφυγαν πολύ. Ένας πόλεμος θα τούς συνεφέρει”...

» ... Δύο μήνες πριν έρθει ό Πάπας, μάς είπε: “Μεγάλο κακό έρχεται!”

» ... Άρρώστησα σοβαρά καί δύο φορές κινδύνευσα να πεθάνω. Ό γέροντας, μέ τή φώτιση πού είχε από τό Άγιο Πνεύμα, μού έλεγε τί έπρεπε να κάνω καί γλύτωσα. “Αυτό πού προσεύχομαι γιά τά παιδιά σας είναι να φωτισθούν. Αδιαλείπτως προσεύχεσθε”.

»Κάθε Τρίτη πηγαίναμε στό χωριό Βατερό καί ψέλναμε την παράκληση τής Θεοτόκου. Βλέπουμε τό γέροντα να φωνάζει δυνατά στην αυλή τής εκκλησίας γιά τίς καινούργιες ταυτότητες:
“Τί κάνει ή Ιεραρχία; Πού είναι οί δεσποτάδες μας; Τί κάνουν; Κοιμούνται. Αλλοίμονο στά παιδιά μας... Έχουμε... αρραβώνες καί σε λίγο γάμο. Αρραβωνιάστηκε ό Αντίχριστος μέ την Ορθοδοξία! Αλλοίμονο μας! Εσείς είστε νέες. Πολλά θα δουν τά μάτια σας, πολλά... Τά γεγονότα τρέχουν. Κάθε μέρα έχουμε καί καινούργια γεγονότα. Έταπείνωσαν την εκκλησία σε μία νύχτα... Ζούμε μέρες Αντίχριστου... Καιρός γιά ομολογία πίστεως. Τά παιδιά σας λυπάμαι... Αργήσατε, πατέρες, αργήσατε. Βγάλτε τά καλυμμαύκια σας καί καταθέστε τα!

»Έκανε θαύματα ό γέροντας μέ προσευχές σε ασθενείς.

Έλεγε τί να κάνουν, πότε να τό κάνουν, τί ν’ αποφύγουν.

Θα έρθει καιρός πού δέν θα υπάρχουν ψαλτάδες. Γυναίκες θα ψέλνουν. Εγώ δέν θα ζω. Θα τό δείτε. Δύσκολοι καιροί έρχονται”.

»Τού είπα κάποτε ότι πετώ κάποια φαγητά. “Θα μάς τα πάρει τά καλούδια ό Κύριος. Έρχεται πείνα... Θα γίνουμε σκούπα τής ΕΟΚ! Θα μάς σκουπίσει ή ΕΟΚ!”

» ... “Κύριε, μείνον μεθ’ ημών. Παναγιά μου, σκέπασέ μας! Δέν θέλει πολλά λόγια ό Κύριός μας. Θέλει τήν καρδιά μας.
Έάν δέν έχουμε φόβο Θεού, χανόμαστε!... Δέν ξέρω αν οι πλάτες τών ανθρώπων θ’ αντέξουν τόσο βάρος (εννοούσε τα γεγονότα πού έρχονται στό μέλλον)».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΩΤ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.. ΠΑΤΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΚΑΡΚΑΛΑ (1917-2005)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ


Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...