Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Ορθόδοξε λαέ, μέμνησο του Κολυμπαρίου!

...με τον τρόπο που προωθείται η επιβολή των αποφάσεών της, μόνο το χέρι του Θεού μπορεί να την ανακόψει
περισσότερα...

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...