Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ ''ΣΥΝΕΧΕΣ'' ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Τὸ "ΣΥΝΕΧΕΣ" Θαῦμα τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαὴλ στὴν Σύμη. Μπουκάλια πιστῶν μὲ τὶς προσευχές τους ἀπὸ κάθε μέρος τῆς γὴς φτάνουν στὸ νησὶ μόνα τους !!!
 Δοχεία, μπουκάλια, καὶ δέματα σταλμένα ἀπὸ τοὺς ὠκεανοὺς στὴν Μονὴ Ταξιάρχου Μιχαὴλ στὴν Σύμη. Φθάνουν πάντοτε, σὲ ὅσους μὲ πραγματικὴ πίστη κάνουν τὸ τάμα τους, καὶ πάντα παίρνουν ἀπάντηση ἀπὸ τὸ Μοναστήρι.
Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ὁ Πανορμίτης, πέρα ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα ἐπιβεβαιωμένα Θαύματα ποὺ ἔχει ἐπιτελέσει καὶ ἐπιτελεῖ ἐδῶ καὶ ἑκατοντάδες χρόνια στὴν Ἱερὰ αὐτὴ Μονὴ τῆς Σύμης, πραγματοποιεῖ (ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω) καὶ ἕνα διαχρονικὸ (ἀνὰ τοὺς αἰῶνες) καὶ ταυτόχρονα Μοναδικὸ παγκοσμίως Θαῦμα, σὲ ὅσους πιστοὺς βρίσκονται σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου καὶ δὲν ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἔρθουν οἱ ἴδιοι στὸ Μοναστήρι του.
Τὸ Μοναστήρι βρίσκεται στὸ Νότιο ἄκρο τοῦ νησιοῦ καὶ εἶναι χτισμένο στὸν πανέμορφο ὅρμο τοῦ Πανόρμου, ἐνῶ ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀκόμα Χριστιανικοὺς αἰῶνες ἀποτελοῦσε ἕνα ἀπὸ τὰ Κέντρα τοπικῆς Εὐσέβειας πρὸς τοὺς Ἀγγέλους.
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ (ὅπου δεσπόζει, κατέχοντας φυσικὲς διαστάσεις, ἡ Ἐφέστια Θαυματουργὴ Εἰκόνα τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ), εἶναι χτισμένη τὸ 1783, ἡ δὲ Ἁγιογράφηση πραγματοποιήθηκε τὸ 1792 ἀπὸ δύο αὐτόχθονες Ἁγιογράφους, τὸν Ἱερομόναχο Νεόφυτο καὶ τὸν Κυριάκο Καρακωστή. Τέλος, πάνω ἀπὸ τὴν κεντρικὴ Πύλη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς βρίσκεται τὸ περίφημο Καμπαναριὸ τοῦ Πανορμίτη (Κτίσμα τοῦ 1911), ποὺ συγγενεύει μὲ Ρωσικὰ Καμπαναριά.

Τὸ Μέγα λοιπὸν καὶ διαχρονικὸ αὐτὸ Θαῦμα ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω, ἔχει συμβεῖ καὶ συμβαίνει σὲ ὅποιον διαθέτει Ἀληθινὴ Πίστη στὸν Μοναδικὸ Ἀληθινὸ Θεό, στὸν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό.
Ἐκεῖνος ποὺ ἀδυνατεῖ τὴν παροῦσα στιγμὴ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἱερὰ Μονή, μπορεῖ μέσα σὲ ἕνα μικρὸ μπουκαλάκι, εἴτε ἀπὸ ἐμφιαλωμένο νερὸ εἴτε ἀπὸ πορτοκαλάδα (πλαστικὸ κατὰ προτίμηση, ὡς πιὸ ἀνθεκτικό), νὰ τοποθετήσει Θυμίαμα, ἕνα χαρτὶ μὲ τὰ «Ὑπὲρ Ὑγείας» καὶ τὰ «Ὑπὲρ Ἀναπαύσεως» ὀνόματα ἐκείνων ποὺ ἐπιθυμεῖ, ἕνα χαρτάκι μὲ τὸ ὀνοματεπώνυμο, τὴ διεύθυνση ἢ καὶ τὸ τηλέφωνό του. Ἐπίσης, μπορεῖ νὰ συμπεριλάβει καὶ ἕνα γράμμα πρὸς τὸ Μοναστήρι, γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα τὸν ἀπασχολεῖ καὶ θὰ ἤθελε νὰ γίνει θέμα προσευχῆς στὴν Ἱερὰ Μονή.
Ἀφοῦ τοποθετήσει μέσα ὅλα αὐτὰ τὰ Ἀφιερώματα γιὰ τὸν Ταξιάρχη καὶ κλείσει τὸ μπουκαλάκι, μπορεῖ, εἴτε ἀπὸ ἕνα λιμάνι εἴτε ἀπὸ κάποιο πλοῖο ποὺ βρίσκεται στὰ ἀνοιχτὰ νὰ πετάξει τὸ μπουκαλάκι στὴ θάλασσα, ἀφοῦ πρῶτα προσευχηθεῖ στὸν Ἀρχάγγελο Μιχαὴλ τὸν Πανορμίτη καὶ τοῦ ζητήσει νὰ τὸ ὁδηγήσει ὁ ἴδιος στὸ Μοναστήρι του στὴ Σύμη.

Ὁ Πανορμίτης θὰ τὸ ἀναλάβει καὶ τὸ μπουκαλάκι μὲ τὰ Ἀφιερώματα θὰ φτάσει τελικὰ στὴ Σύμη, στὸν ὅρμο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἢ διαφορετικὰ θὰ μπλεχτεῖ στὰ δίχτυα τῶν ψαράδων στὰ ἀνοιχτά του νησιοῦ. Σὲ κάθε περίπτωση ὅμως, ὁ τελικὸς προορισμός του θὰ εἶναι νὰ καταλήξει ἄθικτο στὰ χέρια τῶν ἀνθρώπων τοῦ Μοναστηριοῦ, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ σειρά τους (ὡς ἐπιβεβαίωση τοῦ Θαύματος, «πρὸς Δόξαν Θεοῦ») θὰ ἀποστείλουν εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ πρὸς τὸν πιστὸ ποὺ τὸ ἔστειλε, εὐχαριστώντας τὸν γιὰ τὰ Ἀφιερώματα.

Στὴν Ἱερὰ Μονή, ἐπίσης, ὑπάρχει αἴθουσα ὅπου ἐκτίθενται πλῆθος ἀπὸ καραβάκια, κιβώτια καὶ μπουκάλια μὲ ἀφιερώματα πιστῶν στὸν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ. Πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποία ἔχουν φτάσει μὲ τὴν Χάρη Τοῦ διὰ θαλάσσης μόνα τους στὸν ὅρμο τῆς Μονῆς, ἐρχόμενα ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ κόσμου (ὅπως γιὰ παράδειγμα ἀπὸ τὴν Αὐστραλία).

 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ αΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...