Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

Δωρεάν βιβλία για βότανα και φυτά. Ευτυχώς που υπάρχει το ftiaxno.gr

Ελληνικά και ξένα βιβλία φυτολογίας, βοτανολογίας, βοτανοθεραπείας
Τίτλος: Βοτανική πρακτική –Τόμος πρώτος
Περιγραφή: Βοτανική πρακτική προσαρμοσμένη εις την ιατρική και οικονομία/426 σελ.
Συγγραφέας: Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός
Εκδότης: Εκ της Τυπογραφίας Άγγελου Αγγελίδου
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: 1838
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Τίτλος: Βοτανική πρακτική –Τόμος δεύτερος
Περιγραφή: Βοτανική πρακτική προσαρμοσμένη εις την ιατρική και οικονομία/407 σελ.
Συγγραφέας: Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός
Εκδότης: Εκ της Τυπογραφίας Άγγελου Αγγελίδου
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: 1838
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Τίτλος: Εγκόλπιον των ιατρών-Τόμος πρώτος
Περιγραφή: Πρακτική ιατρική, Περιέχουσα τριακοσίας εξήκοντα δύω Αρρωστείας, τον Όρκον, και Αφορισμούς του Ιπποκράτους, την Φυσιολογίαν, και Ανατομίαν άπασαν του ανθρώπου, την ύλην της Ιατρικής, και την Βοτανικήν /325 σελ.
Συγγραφέας: Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός
Εκδότης: Εκ της τυπογραφίας των Κωνσταντίνων Τόμπρα Κυδωνιέως, Ιωαννίδου Σμυρναίου, και Γεωργίου Αθανασιάδου Μελισταγούς εκ Μακεδονίας
Τόπος έκδοσης: Εν Ναυπλίω
Χρόνος έκδοσης: 1831
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Τίτλος: Εγκόλπιον των ιατρών-Τόμος δεύτερος
Περιγραφή: Πρακτική ιατρική, Περιέχουσα τριακοσίας εξήκοντα δύω Αρρωστείας, τον Όρκον, και Αφορισμούς του Ιπποκράτους, την Φυσιολογίαν, και Ανατομίαν άπασαν του ανθρώπου, την ύλην της Ιατρικής, και την Βοτανικήν /332 σελ. 16 εκ.
Συγγραφέας: Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός
Εκδότης: Εκ της τυπογραφίας των Κωνσταντίνων Τόμπρα Κυδωνιέως, Ιωαννίδου Σμυρναίου, και Γεωργίου Αθανασιάδου Μελισταγούς εκ Μακεδονίας
Τόπος έκδοσης: Εν Ναυπλίω
Χρόνος έκδοσης: 1831
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Τίτλος: Γεωπονικόν
Περιγραφή: Βιβλίον καλούμενον Γεωπονικόν/ 214 σελ. 16 εκ.
Συγγραφέας: Αγάπιος Μοναχός
Εκδότης: Εν τη Τυπογραφία του ποτέ Δημητρίου Θεοδοσίου
Τόπος έκδοσης: Ενετίησιν
Χρόνος έκδοσης: 1796;
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Τίτλος: Πάτερ Γυμνάσιος-369 Συνταγές του καλόγερου/Θεραπεία με βότανα
Περιγραφή: Ο καλόγερος και οι συνταγές του. Εκατοντάδες θεραπευτικά βότανα για εκατοντάδες ασθένειες/ 112 σελ..
Συγγραφέας: Πάτερ Γυμνάσιος
Εκδότης: Εκδόσεις Λέων
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 1975
Γλώσσα: Ελληνική

Τίτλος: 
Συγγραφέας: Μαρία Σκουρολιάκου
Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία-Τόμος Α' 276 σελ.-Τόμος Β' 365 σελ.
Εκδότης: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο-Τμήμα διαιτολογίας και διατροφής
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 2005

Τίτλος: Τα βότανα της Κρήτης και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες  
Συγγραφέας: Βρανάκη Γεωργία/ Κολώνη Κυριακή
Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία-Σελίδες 434
Εκδότης: Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης
Τόπος έκδοσης: Ηράκλειο
Χρόνος έκδοσης: 2008

Τίτλος: Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της οικογένειας των χειλανθών 
Συγγραφέας: Γιαχακοπούλου Μαγδαληνή
Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία-Σελίδες 107
Εκδότης: Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης
Τόπος έκδοσης: Ηράκλειο
Χρόνος έκδοσης: 2007

Τίτλος: Το γένος salvia και ορισμένα φαρμακευτικά είδη 
Συγγραφέας: Άρης Λίτσο
Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία-Σελίδες 47
Εκδότης: Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης
Τόπος έκδοσης: Ηράκλειο
Χρόνος έκδοσης: 2009


Τίτλος: Λεξικόν φυτολογικόν
Περιγραφή: Περιλαμβάνον τα ονόματα, την ιθαγένειαν και τον βίον υπερδεκασχιλίων φυτών, εν οις και τα λόγω χρησιμότητος ή κόσμου καλλιεργούμενα, των οποίων περιγράφονται και η ιστορία, η καλλιέργεια, τα προϊόντα και αι νόσοι/ 1148 σελ. 21 εκ.
Συγγραφέας: Γεννάδιος, Παναγιώτης,1848-1917
Εκδότης: Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεωνή
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: 1914
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Τίτλος: Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς
Περιγραφή: Ελληνικά φυτά. Επιστημονικός κατάλογος./ 299 σελ. 22 εκ.
Συγγραφέας: Θ. Χελδράϊχ
Εκδότης: Ιωάννης Δ. Κολλάρος
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: 1925
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Τίτλος: Η χλωρίς της Αιγίνης
Περιγραφή: 59 σελ.24 εκ.
Συγγραφέας: Θ. Δε Χελδράϊχ.
Εκδότης: Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας K. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: 1898
Γλώσσα: Ελληνική

Τίτλος: Η χλωρίς της Θήρας
Περιγραφή: 35 σελ. 24 εκ.
Συγγραφέας: Δρ Θ. Δε Χελδράϊχ.
Εκδότης: Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας K. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: 1899
Γλώσσα: Ελληνική

Τίτλος: Η χλωρίς της Τσακωνίας
Περιγραφή: 32 σελ.24 εκ.
Συγγραφέας: Δρ Μιχαήλ Δέφνερ
Εκδότης: Τυπογραφική Εταιρία Χρίστου & Σια
Τόπος έκδοσης: Αθήναι
Χρόνος έκδοσης: 1922
Γλώσσα: Ελληνική

Βοτανική των αρχαίων Ελλήνων
Διοσκουρίδη άπαντα
Τίτλος: Πεδανίου Διοσκουρίδου-Τόμος I
Βιβλία: Περί ύλης ιατρικής βιβλίον Α-Β-Γ-Δ-Ε
Συγγραφέας: Διοσκουρίδης
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1829
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Τίτλος: Πεδανίου Διοσκουρίδου-Τόμος II
Βιβλία: Περί δηλητηρίων φαρμάκων και της αυτών προφυλακής και θεραπείας/Περί ιοβολών, εν ωι και περί λυσσώντος κυνός/Περί ευπόριστων απλών τε και συνθέτον φαρμάκων βιβλίον πρώτον προς Ανδρόμαχον/Περί ευπόριστων και απλών φαρμάκων βιβλίον δεύτερον
Συγγραφέας: Διοσκουρίδης
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1830
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Τίτλος: Περί φυτών ιστορίας-Τόμος 1
Περιγραφή: 516 σελίδες
Συγγραφέας: Θεόφραστος
Εκδότης: William Heinemann
Τόπος έκδοσης: Λονδίνο
Χρόνος έκδοσης: 1915
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική, Αγγλική

Τίτλος: Περί φυτών ιστορίας-Τόμος 2
Περιγραφή: 518 σελίδες
Συγγραφέας: Θεόφραστος
Εκδότης: G.P. Putnam's Sons/William Heinemann
Τόπος έκδοσης: Λονδίνο
Χρόνος έκδοσης: 1916
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική, Αγγλική

Η φυσική ιστορία του Πλίνιου
Τόμος 1Τόμος 2Τόμος 3Τόμος 4Τόμος 5
Συγγραφέας: Πλίνιος
Εκδότης: London, H. G. Bohn
Editors: Bostock John, Riley, Henry T. (Henry Thomas)
Τόπος έκδοσης: Λονδίνο
Χρόνος έκδοσης: 1855-1857
Γλώσσα: Αγγλική

Herbal Medicine e-books

Culpeper's Complete herbal (1807)

Potter's cyclopedia of botanical drugs and preparations

The Eclectic Materia Medica, Pharmacology &Therapeutics-Harvey Wickes Felter M.D. (1922)

The Complete Herbalist: Or the People Their Own Physicians by the Use of Nature's Remedies ... and a New and Plain System of Hygienic Principle (1866) ***Νέο***
American Materia Medica, Therapeutics and Pharmacognosy-Finley Ellingwood M.D. (1919)
Ellingwood's books
A manual of organic materia medica and pharmacognosy-David M.R. Bulbreth Ph.G., M.D.(1906)
Blair, Thomas - A practitioners Handbook of Materia Medica & Therapeutics

Πηγές βιβλίων: http://anemi.lib.uoc.grhttp://nefeli.lib.teicrete.gr, http://books.google.com, http://www.archive.org, http://www.scribd.com, http://www.swsbm.com, http://www.soilandhealth.org


Σημείωση: Όλα τα βιβλία, υπάρχουν σαν σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα και δεν “ανήκουν” στο blog.
Τα περισσότερα προσφέρονται δωρεάν από ξένες ή Ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και Πανεπιστήμια, ή από τους ίδιους τους δημιουργούς τους και είναι για προσωπική και μόνο χρήση.
Τα βιβλία είναι μόνο για ενημέρωση και η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους.
Αν κάποιος από τους συνδέσμους των βιβλίων δεν λειτουργεί και δεν σας παραπέμπει στο συγκεκριμένο βιβλίο, παρακαλώ ενημερώστε με ένα μήνυμα εδώ, είτε με ένα email στο ftiaxnw@gmail.com, για να το ελέγξω.

Πληροφορίες
Η σελίδα ανανεώνετε συχνά και προσθέτονται νέα βιβλία από το διαδίκτυο, τα οποία για ένα διάστημα σημειώνονται με την ένδειξη  *Νέο*

Διαβάστε ακόμη:  
Βιβλία για φαγώσιμα χόρτα και εδώδιμα φυτά
Δωρεάν βιβλία για καλλιέργεια λαχανικών  
Δωρεάν βιβλία ιατρικής, φαρμακολογίας, φαρμακευτικής
Δωρεάν βιβλία για υγεία, διατροφή, φυσικές θεραπείες

http://www.ftiaxno.gr/2009/09/blog-post_6930.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...