Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012

Το άφθαρτο χέρι της Αγίας Αικατερίνης

Σώματος ἐμπρέπουσα καλλονή, καλή καί ὡραία, ἀναδείχθης καί τήν ψυχήν, τῷ ὡραίω κάλλει, ὑπέρ υἱούς ἀνθρώπων, καί τούτω ἐνυμφεύθης ἀφθόρως ἔνδοξε.
Γ.Θ : Ήταν πανέμορφη, ήταν πάμπλουτη, ήταν πάνσοφη... 
Αξιοζήλευτα και τα τρία για τον κοσμικό άνθρωπο.
Τα θυσίασε όλα για τον Κύριό μας και Θεό μας.
Να ζήσουν οι Αικατερίνες, όπου και αν βρίσκονται, μέσα στο άπειρο έλεός Του. Αμήν! 

 Πρόσωπον πρός πρόσωπον τόν Χριστόν, ἀγλαῶς ὀρώσα, τόν νυμφίον σου τόν σεπτόν, αὐτόν ἐκδυσώπει, σοφή Αἰκατερίνα, ἠμίν παρασχεθῆναι, πταισμάτων ἄφεσιν.

yiorgosthalassis.blogspot.com

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...