Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Σεραφείμ των Ελλήνων απαντά στην παλιοφυλλάδα των Αριστερών

Γιατί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τῶν Ὀρθοδόξων παιδιῶν νά γίνει θρησκειολογία καί τό ἀντίστοιχο τῶν Μουσουλμάνων, Ἑβραίων καί Ρωμαιοκαθολικῶν νά παραμείνει ὁμολογιακό; Ἐδῶ νά μᾶς ἀπαντήσει ἡ δημοκρατική εὐαισθησία τῆς ΑΥΓΗΣ καί τό τί εἶμαι ἅγιος ἤ ἐγκληματίας θά τό βροῦμε στά Δικαστήρια


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΓΗ

Στήν ἀπό προφανή κίνητρα ἐπίθεση τῆς Ἐφημερίδος ΑΥΓΗ, ὀργάνου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐναντίον μου πού παραπέμπει σέ τακτικές τοῦ κόκκινου φασισμοῦ γιά νά ὑπερασπιστοῦν τόν ὑβριστή τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Ἐκκλησίας κ. Νίκο Φίλη, ἐπειδή εἶναι ἀδύνατο νομικά νά ξεπεράσουν τή συνταγματική καταπάτηση τῆς ἰσότητας καί ἰσονομίας πού διαπράττει ὁ κ. Φίλης καί ἡ Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέ τήν μετατροπή τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μόνο μέ γιά τούς Ὀρθοδόξους μαθητές καί μαθήτριες σέ Θρησκειολογία, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλμάνους, Ἑβραίους καί Ρωμαιοκαθολικούς μαθητές καί μαθήτριες νά παραμένει ὁμολογιακό καί κατηχητικό  καί ἐπιπλέον νά προτείνουν διορίζουν τούς καθηγητές καί δασκάλους πού θά τό διδάσκουν (Ν. 4386/11.5.2016 ἀρ. 55, παρ. 5) οἱ ἡγεσίες τῶν τριῶν αὐτῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων, ἐπάγομαι τά κάτωθι:
1. Ἡ Ἐφημερίδα ΑΥΓΗ, δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού μέ συκοφαντεῖ καί ἄλλοτε μέ εἶχε συκοφαντήσει ἐπί Διευθύνσεώς της ἀπό τόν κ. Ν. Φίλη μέ ἄρθρο τοῦ ἀποθανόντος συντάκτου της Γ. Ἀνανδρανιστάκη ὅπου μέ παρουσίαζε ὅτι εἶχα δῆθεν ἐμπλακεῖ στίς Δημοτικές ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη Δημάρχου στήν πόλη τοῦ Πειραιᾶ. Τότε εἶχα προσφύγει στήν ποινική καί ἀστική δικαιοσύνη ἐναντίον τους γιά τίς συκοφαντίες καί τά ψεύδη τους καί κατόπιν παρακλήσεως τοῦ κ. Νικ. Φίλη καί τοῦ ἐπισυμβάντος αἰφνιδίου θανάτου τοῦ ἀρθρογράφου, ἀνεκάλεσα καί τήν ἐγκλιση καί τήν ἀγωγή.
2. Οἱ συκοφαντίες τῆς ΟΙΕΛΕ εἰς βάρος τοῦ Ἱδρύματος Προστασίας Νεότητος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς εἶναι αὐταπόδεικτα, φαιδρές, ἀβάσιμες καί ἕωλες διότι ἄλλως θά εἶχαν ἐπέμβει οἱ Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Διευθύνσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας στόν Πειραιᾶ καί θά εἶχαν ἀνακαλέσει τίς ἄδειες τῶν Ἐκπαιδευτηρίων τά ὁποῖα λειτουργοῦν ἀπόλυτα νόμιμα καί χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτῆρα. Γιά τίς συκοφαντίες τῆς ΟΙΕΛΕ ἔχω δηλώσει ὅτι ἄν δέν ἀνακληθοῦν ἀμέσως θά προσφύγει τό Ἵδρυμα στήν τακτική καί ἀστική Δικαιοσύνη.
3. Οἱ συκοφαντίες καί τά ψεύδη τῆς Ἐφημερίδος ΑΥΓΗ καί τοῦ συντάκτου της κ. Π. Κατσάκου ἔχουν ἀπαντηθεῖ ἀπό τό «Ἄσυλο Πενήτων Βασιλείου Ἀθανασίου Πρωθιερέως Γηροκομεῖο Πειραιῶς», τοῦ ὁποίου προεδρεύω ἀνιδιοτελῶς καί τό ὁποῖο εἶναι ΝΠΙΔ μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα πού δέν ἐπιχορηγεῖται ἀπό τό Ἑλληνικό Δημόσιο ἤ ἀπό ἄλλο Δημόσιο Ὀργανισμό καί φορολογεῖται κανονικότατα καί συνδιοικεῖται μετά τοῦ Δήμου Πειραιῶς. Τό Γηροκομεῖο Πειραιῶς φιλοξενεῖ 200 ἡλιωμένους τροφίμους ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 80 εἶναι κατάκοιτοι, ἐνῶ οἱ 50 εἶναι ἄνθρωποι ΑΠΟΡΟΙ. Τό κόστος διαβίωσης τοῦ κάθε περιθαλπομένου ἀνέρχεται περίπου στά 1.300 Εὐρώ μηνιαίως. Ἄν ὑπολογιστεῖ ὅτι οἱ 50 μόνο ἄποροι «χρεώνουν» τό Ἵδρυμα μέ 600.000 τό χρόνο παθητικό, διότι λαμβάνουν μόνο τήν σύνταξη ἀπορίας (330 Εὐρώ) ἀντιλαμβάνεται κάθε ἀπροκατάληπτος ἄνθρωπος τί μεγάλος ἀγώνας ἀπαιτεῖται γιά τήν κάλυψη τοῦ ἰσολογισμοῦ τοῦ Ἱδρύματος καί τί κόποι καί τί θυσίες τοῦ ἀμίσθου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐντός αὐτῆς τῆς ἐποχῆς κρίσεως.
4. Κατά τῆς συκοφαντικῆς αὐτῆς δημοσιεύσεως της ΑΥΓΗΣ θά προσφύγομε στήν ποινική καί ἀστική Δικαιοσύνη καί αὐτή τή φορά δέν θά συγχωρήσομε ξανά τήν ΑΥΓΗ.
5. Ἀντιλαμβάνεται κάθε εὐφυής ἄνθρωπος ὅτι αὐτή ἡ προσωπική ἐπίθεση ἐναντίον μου εἶναι ἡ φαιδρή ἐκδίκηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσει τό ζήτημα παραβιάσεως τῆς συνταγματικῆς ἰσότητος πού ὁ Ὑπουργός κ. Ν. Φίλης διέπραξε. Τό ἐπαναλαμβάνομε γιά νά τό ἐμπεδώσουν καλύτερα. Γιατί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τῶν Ὀρθοδόξων παιδιῶν νά γίνει θρησκειολογία καί τό ἀντίστοιχο τῶν Μουσουλμάνων, Ἑβραίων καί Ρωμαιοκαθολικῶν νά παραμείνει ὁμολογιακό; Ἐδῶ νά μᾶς ἀπαντήσει ἡ δημοκρατική εὐαισθησία τῆς ΑΥΓΗΣ καί τό τί εἶμαι ἅγιος ἤ ἐγκληματίας θά τό βροῦμε στά Δικαστήρια.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...