Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ἡ θέση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῶν συγχρόνων ἀρνητικῶν ἐξελίξεων

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση
ΤΣάββατο 1 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, θὰ πραγματοποιηθῇ ἀνοικτὴ συζήτηση μὲ θέμα: «Ἡ θέση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῶν συγχρόνων ἀρνητικῶν ἐξελίξεων
 
Εἰσηγητὲς: Τσούπρας Γεώργιος, Δρ. Θεολογίας.
Σοφία Μπεκρῆ, ἐκπαιδευτικός, Μsc Φιλοσοφίας.
Ῥάγκα Μακρίνα, δικηγόρος.
Βέννης Χρῆστος, ἐπίτιμος δικηγόρος.
 
Συντονιστὴς: Τσούπρας Βασίλειος, θεολόγος-κοινωνιολόγος.
 
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 
Οἱ παριστάμενοι ἐκπρόσωποι πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν φορέων δύνανται νὰ ὑποβάλουν προτάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πολύπλευρης κρίσεως.
 
Ἡ συμμετοχὴ καὶ ἡ συνεργασία ὅλων τῶν ἀγωνιζομένων παραγόντων, φορέων καὶ προσωπικοτήτων εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὸ κοινὸ καλό.
 
Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις
 
Μαγδαληνὴ Κόκορη,
ἰατρὸς – θεολόγος

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...