Σάββατο 20 Αυγούστου 2016

Οι BRICS και ο κινεζικορωσικός άξονας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

Ο Προεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ (Xi Jinping), σε πρόσφατη εκρηκτική ομιλία του στην 95η επέτειο από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, μεταξύ άλλων είπε τα εξής:
«Ο μαρξισμός δεν είναι ποτέ το τέλος της αλήθειας. Ανοίγει ένα δρόμο για την αλήθεια … Η απόκλιση ή η εγκατάλειψη του μαρξισμού θα μας οδηγούσε στην απώλεια της ψυχής όσο και της κατεύθυνσης του κόμματος …Ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα της ριζικής αλλαγής. Βλέπουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά καταρρέει, όπως και η οικονομία των ΗΠΑ … Σε δέκα χρόνια θα έχουμε μια νέα παγκόσμια τάξη, στην οποία το κλειδί θα είναι η ένωση της Κίνας και της Ρωσίας».

Σαφές είναι ότι ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, αναφερόμενος στον φιλόδοξο στόχο της μελλοντικής σύμπλευσης της Κίνας με τη Ρωσία, είχε κατά νου την περίφημη ομάδα των BRICS (Brazil-Russia-India-South Africa). Μετά το 2005, η Ρωσία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία της ομάδας των BRICS. Στην παγκόσμια οικονομία υπάρχουν δύο πανίσχυροι πόλοι επιρροής, ο συνασπισμός των BRICS και ο άξονας Ευρωπαϊκή Ένωση-ΗΠΑ-Ιαπωνία. Τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα οδηγούν στις ακόλουθες καίριες διαπιστώσεις:


Παρατηρήσεις: Τα στοιχεία του πίνακα αφορούν το έτος 2015 και βασίζονται σε επεξεργασία στοιχείων της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) έχει υπολογιστεί με τη μέθοδο PPP (Purchasing Power Parity). Οι εξαγωγές αφορούν αγαθά και υπηρεσίες. Οι εξαγωγές της Ρωσίας αναφέρονται στο έτος 2014. Το δημόσιο χρέος καθρεφτίζεται στο χρέος της γενικής κυβέρνησης. ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

1) Με κριτήριο τα στοιχεία του έτους 2015, ο συνολικός πληθυσμός των BRICS ήταν 3.089 εκατ. άτομα, έναντι 959 εκατ, ατόμων του άξονα ΕΕ-ΗΠΑ-Ιαπωνία. Δηλαδή, από πληθυσμιακής άποψης, ο συνασπισμός των BRICS έχει υπερτριπλάσιο πληθυσμό από τον πόλο ΕΕ-ΗΠΑ-Ιαπωνία.

2) Το 2015, η συμμαχία των BRICS είχε ΑΕΠ ύψους 34,62 τρις δολαρίων ($), έναντι 42,23 τρις $ της ομάδας ΕΕ-ΗΠΑ-Ιαπωνία. Την περίοδο 1980-2015, η άνοδος του ΑΕΠ των BRICS, κυρίως λόγω των εκπληκτικών αναπτυξιακών ρυθμών της Κίνας, υπήρξε εντυπωσιακή και πολύ ταχύτερη από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ του πόλου ΕΕ-ΗΠΑ-Ιαπωνία.

3) Το 2015 η αξία των εξαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες των BRICS ανήλθε σε 3.814 δις δολάρια ($) έναντι 10.423 δις $ του άξονα ΕΕ-ΗΠΑ-Ιαπωνία. Ναι μεν σε αξία ο πόλος ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία είχε 2,7 φορές περισσότερες εξαγωγές από τις BRICS, ωστόσο το 1980 η αξία των εξαγωγών του πόλου ήταν υπερδεκαπλάσια από την αντίστοιχη αξία των εξαγωγών των BRICS.

4) Το 2015 το επίπεδο των συναλλαγματικών διαθεσίμων των BRICS ανήλθε σε 4.529 δις $ έναντι 2.567 δις $ του πόλου ΕΕ-ΗΠΑ-Ιαπωνία. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Κίνας προσδιορίζονται για το 2015 σε 3.405 δις $ και θεωρούνται τα υψηλότερα στον κόσμο.

5) Το 2015 το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στη συμμαχία των BRICS ήταν μόλις 48,1%, σε αντιδιαστολή με τον πόλο ΕΕ-ΗΠΑ-Ιαπωνία που ανήλθε σε 113,1%. Αίσθηση προκαλεί η διαπίστωση ότι ο λόγος δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ στη Ρωσία και την Κίνα είναι μόλις 17,7% και 43,9% αντίστοιχα, δηλαδή από τους μικρότερους παγκοσμίως. Οι συγκρίσεις σε απόλυτες τιμές είναι πολύ εντυπωσιακές. Το 2015 το συνολικό δημόσιο χρέος του άξονα ΕΕ-ΗΠΑ-Ιαπωνία έφτασε τα 43.305 δις $ έναντι μόλις 7.864 δις $ των BRICS.

Από τις ανωτέρω διαπιστώσεις, το κεφαλαιώδες συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η πολύ καλή δημοσιονομική κατάσταση των BRICS, σε συνδυασμό με τα υπέρογκα συναλλαγματικά τους διαθέσιμα, καθιστούν τη συγκεκριμένη συμμαχία πανίσχυρη στη διεθνή οικονομία. Αναμφίβολα, η δημιουργία του συνασπισμού των BRICS, άνοιξε ένα νέο σημαίνων κεφάλαιο στην παγκόσμια οικονομική ιστορία.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...