Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ - ὁ ἀναγινώσκων νοείτω -

 σχόλιο G.B : Παρά το γεγονός ότι τα ακόλουθα λόγια έχουν ειπωθεί από τον Κύριο για άλλη χρονική στιγμή και για άλλο πρόσωπο, αυθόρμητα έρχονται στη μνήμη. Μήπως η επίσκεψή του αυτή είναι προάγγελος άλλων εξελίξεων;

Απ' το 31ο λεπτό  η  πορεία  προς την Αγιά Σοφιά.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...