Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

«Πρόσωπα μὲ ἀναπηρία. Ἀναζητήσεις καὶ προοπτικές»

«Πρόσωπα μὲ ἀναπηρία.
Ἀναζητήσεις καὶ προοπτικές»
Κυριακὴ 30 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Θὰ μιλήσῃ ὁ δρ. Στέργιος Σιούτης.
Eἴσοδος ἐλεύθερη

Πηγή: http://www.epalxeis.gr/portal/taxonomy/term/4

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...