Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Ἕλ­λη­νες ἐγ­κα­τα­λεί­πουν τὰ με­γά­λα ἀ­στι­κὰ κέν­τρα...

...καὶ ἐ­πι­στρέ­φουν στὸν τό­πο κα­τα­γω­γῆς τους σὲ ἀ­να­ζή­τη­ση κα­λύ­τε­ρης ζω­ῆς.

Ἡ εὐ­τυ­χί­α βρί­σκε­ται στὰ ἁ­πλὰ πράγ­μα­τα.

περισσότερα...

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...