Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

Πώς πρέπει να έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού για να έλθει το τέλος του κόσμου;

«Σέ μιά ἀπ’ τίς ἐπισκέψεις τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς +1966) στό βιβλιοπωλεῖο, ὁ Εὐγένιος τοῦ εἶχε κάνει μιά ἐρώτησι, ἡ ὁποία τόν προβλημάτισε:

 ‘Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἔχει κηρυχθῆ σχεδόν σ᾽ ὅλους τούς λαούς στόν κόσμο αὐτό. Μήπως αὐτό σημαίνει ὅτι ἔχει φθάσει τό τέλος τοῦ κόσμου, ὅπως λένε οἱ Γραφές;’ (Μθ 24, 14).

‘Ὄχι’, ἀπάντησε ὁ ἀρχιεπίσκοπος. 

‘Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά κηρυχθῆ σ᾽ ὅλες τίς γλῶσσες ἀνά τόν κόσμο, μέ Ὀρθόδοξο πνεῦμα. Τότε μόνο θά ἔλθη τό τέλος τοῦ κόσμου’» (R, 516).

Ἀπό τό βιβλίο:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Εκδόσεις Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός Ωρωπός 2016
https://greekflowersoforthodoxy2.blogspot.com
πηγή  https://proskynitis.blogspot.com

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...