Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

Τεντώνουν το σχοινί τα ορκ


Μια στο καρφί και μια στο πέταλο είναι ως φαίνεται η τακτική της Άγκυρας, σχετικά με την Ελλάδα.
Η επιθετικότητα της Τουρκίας με επίκεντρο το νότιο Αιγαίο και την ΑΟΖ της Κύπρου πέρασε στη Δυτική Θράκη, με δημοσίευμα στην κυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak η οποία θεωρείται και το επίσημο όργανο της Προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας, δηλαδή του Ερντογάν.

Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, κάποιος Ferruh Ozkan, ο οποίος εμφανίζεται ως πρόεδρος της «Ιδρυτικής Βουλής Δυτικής Θράκης», υπογράφει επιστολή προς την ελληνική κυβέρνηση με την οποία ζητά τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος στη Δυτική Θράκη, έως την 21η Αυγούστου 2020. Αυτός ο εντελώς άγνωστος Ferruh Ozkan ισχυρίζεται πως έχουν παραβιαστεί όλες οι συνθήκες που καθορίζουν το καθεστώς των μειονοτήτων και που αφορούν στη Δυτική Θράκη και προσθέτει: Η Ελλάδα που συνομιλεί με τον Χαφτάρ καλά θα κάνει να μιλήσει και με την Ιδρυτική Βουλή της Δυτικής Θράκης για τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος.
Σε κανένα σημείο της επιστολής του βεβαίως δεν εξηγεί τι σημαίνει για αυτόν ειδικό καθεστώς ή τι θα προέβλεπε ένα ειδικό καθεστώς, ή εν πάση περιπτώσει βάσει ποιων συγκεκριμένων συνθηκών, εδαφίων και άρθρων συμφωνιών προκύπτει πως στη Δυτική Θράκη μπορεί να επιβληθεί κάποιο «ειδικό καθεστώς».
Επίσης το προβοκατόρικο κείμενο του αγνώστου αυτού Ferruh Ozkan δεν κάνει καμία αναφορά στη Συνθήκη της Λωζάνης, ούτε βεβαίως και αναφέρεται συγκεκριμένα στα επίμαχα άρθρα είτε της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε στα επίμαχα κείμενα που καθορίζουν το λεγόμενο «Κεκτημένο της Κοπεγχάγης» που είναι και ο χάρτης συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα μείζονα ζητήματα των μειονοτήτων.
Με το δημοσίευμα αυτό η κυβερνητική Yeni Safak ξεπερνά και τον ίδιο της τον εαυτό και παίρνει πια τα σκήπτρα του «εργολάβου της έντασης με την Ελλάδα» που κατείχε μέχρι σήμερα η Χουριέτ, η οποία ως γνωστόν είχε σκηνοθετήσει και την υπόθεση των Ιμίων.

Η επιστολή στα τούρκικα:

ÖZERK BATI TRAKYA MÜZAKERE MECLİSİ’NDEN BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 21.01.2020
Sayı: OBTMM-009
Özerk Batı Trakya Müzakere Meclisi olarak kuruluş amacımız, daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi Yunanistan’ın, Özerklik haklarımızın tamamını uygulamaya koymasını sağlamaktır.
Müzakere Meclisimizi kurduğumuz günden bu güne, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un Batı Trakya’nın Yunanistan’a verilişinin 100. Yılına dikkat çektiği toplantı ve Batı Trakya bölgesinde yaptığı açıklamalardan da anladığımız kadarı ile Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının artık özerklik haklarını alma konusunda Yunanistan’dan beklediği hiçbir şey kalmamıştır.
Yunanistan Cumhurbaşkanı her defasında konuyu sadece 1923 Lozan anlaşmasına getirerek Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın diğer anlaşmalardan doğan haklarının olmadığını kabul ettirmeye çalışmaktadır.
Yunanistan, Müslüman Türklerin azınlık hakları ile ilgili olarak aşağıdaki antlaşmalarla yükümlülük altına girmiş bulunmaktadır. Bu temel antlaşmalar şunlardır:
1830 Londra Protokolü
2 Temmuz 1881 İstanbul Antlaşması
14 Kasım 1913 Atina Barış Antlaşması
10 Ağustos 1920 Yunanistan’daki Azınlıkların Korunmasına Dair Sevr
1923 Lozan Barış Antlaşması
Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos, Lozan’da Türkiye ile görüşme ve antlaşma imkanı yaratabilmek için, Konferansta Fransızca olarak şunları söylemiştir: “L’organisation hiérarchique des communnautés musulmanes est restée autonome. Les muftis sont designés par les communautés”. Türkçe çevirisi: “Müslüman cemaatlerin hiyerarşik örgütlenmesi –otonomdur- özerktir. Müftü cemaatlerin kendileri tarafından atanır.”
Sadece 1923 Lozan anlaşmasına takılan Pavlopoulosa soruyoruz: Yunanistan Başbakanı Venizelos’un Lozan’da söylediği sözlerini inkar mı ediyorsunuz?
Yunanistan 21. Yüzyılda, eğitimin ve teknolojinin getirdiği imkanlar ile haklarını daha rahat öğrenmeye başlayan Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığını daha fazla özerklik haklarından mahrum bir şekilde böylesine sıkı bir yönetim altında tutamayacağını görmüştür ve Batı Trakya konusunda Pavlopoulos’un yaptığı açıklamalar da bu telaşı gün yüzüne çıkarmaktadır.
Batı Trakya bölgesi, 1919 Neuilly anlaşmasının 3. Bölümü 48. Maddesine göre Bulgaristan’dan alınıp devletsiz bölge olarak ilan edildi. 1920 Yunan Sevr’i olarak adlandırdığımız anlaşma ile de azınlık haklarının korunması maddeleri ile birlikte Yunanistan’a yabancı devletler tarafından bırakıldı. Özerklik haklarımızı gasp ederek anlaşmaya uymamış olan Yunanistan, uluslar arası hukuka göre Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın o bölgeden göç etmek zorunda kalmış olan nesilleri ile birlikte kendi kaderini tayin yolunun önünü açmaktadır.
Uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımızı Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak sonuna kadar kullanacağımızı ve Özerkliğimizi her ne pahasına olursa olsun kazanacağımızı Yunanistan’ın artık görmesi gerekmektedir.
Libya’dan Hafter ile görüşebilen Yunanistan, Özerk Batı Trakya Müzakere Meclisi ile de özerklik hakları konusunda pekala görüşebilir. Üstelik bizler eli silah tutan, tehdit eden değil, eli kalem tutan ve uluslararası hukuka uygun olarak haklarını isteyen tarafız.
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı mensupları ve kurumları adeta bir bütün olarak Yunanistan’da, Avrupa’da ve Türkiye’de ahenkle çalışmakta, hak mahrumiyetlerini uluslar arası bütün platformlarda anlatmaktadır ve anlatmaya devam edecektir.
10 Ağustos 2020 tarihine kadar müzakere masasında Yunanistan ile Özerklik haklarımızın çözümü konusunda uzlaşı için beklemekteyiz. Yakın zaman içerisinde Yunanistan’dan görüşme daveti beklediğimizi Dünya kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Saygılarımla
Ferruh ÖZKAN
Özerk Batı Trakya Müzakere Meclisi Kurucu Başkanı

πηγή
https://corfiatiko.blogspot.com/2020/01/blog-post_428.html 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...