Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Εμφάνιση Νεομάρτυρα

Τις προάλλες, ενώ ετοιμαζόμουν να λειτουργήσω και φορούσα τα άμφια, ήρθε στο Ιερό ένας νέος άνδρας, πολύ χαρούμενος, με σχεδόν ροδοκόκκινο πρόσωπο.

-Γέροντα, σήμερα το πρωΐ, ενώ έκανα την προσευχή μου, γέμισε φως το δωμάτιο και ήρθε μπροστά μου ένας νέος.
Στον λαιμό φαινόταν ο σταυρός του.
Η παρουσία με γέμισε χαρά και ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω. Ποιός είσαι; Τον ρώτησα. Ο Ευγένιος Ροντιόνωφ.

-Γέροντα, δεν τον γνώριζα κ ύστερα διάβασα στο Ίντερνετ τον Βίο του. Θα Σάς φέρω, Γέροντα, την Εικόνα του να τον τιμούμε στο Μοναστήρι.
Μέγας ει, Κύριε, ο ενδοξαζόμενος με τους αγίους Σου, παλαιούς και νέους. Αμήν.

ΠΑΤΉΡ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...