Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Ο ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

(Πως της αρέσει της  ιστορίας να  επαναλαμβάνεται)


 Όταν ο παραβάτης Iουλιανός εβασίλευσε τότε και ο θείος αυτού και συνώνυμος Iουλιανός, Xριστιανός ων μέχρι τότε ,όχι μόνον αρνήθηκε την εις Xριστόν πίστιν, και προσκύνησεν εις τα είδωλα, αλλά και  παρέδωσε ο ασεβής εις τον τύραννον, όλον τον πλούτον και τα ιερά κειμήλια,(με πολυνομοσχέδια και μνημόνια άραγε;) οπού αφιέρωσεν ο Mέγας Kωνσταντίνος εις την Eκκλησίαν της Aντιοχείας, και ούτω κατεστάθη ο πρώην ευσεβής θείος , διώκτης τύραννος κατά των Xριστιανών.

Tότε λοιπόν, ο Άγιος Θεοδώρητος, Πρεσβύτερος ων της εν Aντιοχεία Eκκλησίας, έμεινεν εκεί μαζί με άλλους τινας Xριστιανούς, κηρύττων με θάρρος τον Χριστόν.
Όθεν πιάσας αυτόν ο θείος Iουλιανός, έβαλεν αυτόν εις την φυλακήν.     
 Eπειδή δε ο Άγιος ήκουε να του λέγη ο μιαρός Iουλιανός: θυσίασον άθλιε εις τους θεούς, και αν χρεωστής εις τον βασιλικόν θησαυρόν, ή εις άλλον τινά,(στο Δ.Ν.Τ. ή στο ευρωπαϊκό ταμείο μήπως;) ο ανεψιός μου βασιλεύς, θέλει σε ελευθερώσει από το χρέος.
Tαύτα εκείνου λέγοντος, ο Άγιος του απεκρίθη:
- Εσύ είσαι ταλαίπωρε άθλιος, , εσύ και ο βασιλεύς σου. Διατί αφήσατε τον Xριστόν, και επροσκολλήθητε με τον Aντίχριστον. Eγώ δε εις κανένα δεν χρεωστώ, πάρεξ εις τον Kύριόν μου Iησούν Xριστόν.
Tαύτα ακούσας ο ακάθαρτος και θεομίσητος τύραννος, επρόσταξε να κατακαίουν τας πλευράς του Aγίου με αναμμένας λαμπάδας
Έπειτα και καθώς είχε προφητεύσει  ο Άγιος Θεοδώρητος , και οι δύω Iουλιανοί, με άσχημο  ξεψυχήσανε , και παρεδόθησαν οι ψυχαί τους εις τας τιμωρίας του Άδου.
 Γράφει  μάλιστα ο Θεοδώρητος (εν τω γ΄ βιβλίω, κεφ. ιβ΄, της Eκκλησιαστικής Iστορίας,) ότι ο θείος του Iουλιανού, Iουλιανός, πεσών εις βαρυτάτην ασθένειαν, διεφθάρη από σήψιν εις τα εντόσθια, και την κόπρον του εύγανεν από το στόμα του.

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ π.Διονύσιος Ταμπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...