Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

Μαρμαρωμένος Βασιλιάς με το σπαθί προσμένει, να έρθει ώρα λευτεριάς άλλο δεν περιμένει

Σήκω Παπαβασίλη μας κι ήρθε το '21

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...