Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

Είναι αδιαμφισβήτητη η δύναμη που αντλεί ο πιστός λαός από την προσκύνηση των Ιερών κειμηλίων και μάλιστα στην ταραγμένη εποχή μας.
Γι’αυτό και πολλές ενορίες και Μητροπόλεις αναλαμβάνουν συχνά την υποδοχή Ιερών προσκυνημάτων στην έδρα τους για τον αγιασμό των πιστών.

Ουδέποτε όμως κάτι τέτοιο  πρέπει να έχει κίνητρα οικονομικά έστω και εάν ο σκοπός είναι θεμιτός και ιερός.
Σε αντίθετη περίπτωση ο σκανδαλισμός των χριστιανών και λοιπών πολιτών θα είναι μεγαλύτερος από την πνευματική ωφέλεια όπου θα υπάρξει.

Γι’αυτό και η Εκκλησία της Ελλάδος παραγγέλλει τα εξής:


ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΚΩΔΙΞ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
Αποστ.Διακ. 2001

-Τάξις Υποδοχής Αγίων Λειψάνων ή ιερών εικόνων ή τμήματος του Τιμίου Ξύλου εις τινά Ιεράν Μητρόπολιν, προς Προσκύνησιν αυτών υπό των Πιστών .-
(σελ.198-203)

Πρέπει να ρυθμίζονται  και τα εξής θέματα:

VIΙΙ
Τα περί του ασφαλούς και διαφανούς τρόπου συγκεντρώσεως,καταμετρήσεως και διαθέσεως των χρημάτων, τα οποία τυχόν θα συγκεντρωθούν εκ του προσκυνήματος της Ιεράς Εικόνος ή του ιερού Λειψάνου ή του Τμήματος του Τιμίου Ξύλου, το οποίον θα τεθεί εις προσκύνησιν ενώπιον των πιστών.
Η συγκέντρωσις των χρημάτων προς εξυπηρέτησιν έστω και Ιερού τινός σκοπού ουδέποτε δύναται να τίθεται ως αρχικός, βασικός και κύριος στόχος και σκοπός της μεταφοράς των της πίστεως ημών Κειμηλίων και δη και να προαναγγέλληται τούτο και να κοινοποιήται.
(σελ.199)

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...