Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Βαρθολομαίος: Να διατηρήτε την καθαράν και γνησίαν πίστιν των πατέρων σας.

 σχόλιο Γ.Θ : Σοβαρά, το είπε... Δεν είναι ανέκδοτο.

“Σας προτρέπουν να διατηρήτε την καθαράν και γνησίαν πίστιν των πατέρων σας εις τον Θεόν, διότι μόνον δι᾽ αυτής προοδεύει αληθινά και ευτυχεί ο άνθρωπος”. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος...
κατά τον Εσπερινό στον Ι.Ν. των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Σινασσού το περασμένο Σάββατο 21 Ιουνίου 2014.

Καταδίκασε μάλιστα “την στάσιν του συγχρόνου ανθρώπου, ο οποίος έχει εκτοπίσει ως περιττήν την προσευχήν από την καθημερινήν του ζωήν και στερείται της γλυκύτητος και της παρηγορίας της”, και συμπλήρωσε “Ας καταστήσουμε την προσευχήν προς τον Θεόν διαρκή σύντροφον της ζωής μας και εις τας ευχαρίστους και εις τας λυπηράς αυτής στιγμάς, όπως έπραττον και οι πατέρες μας”.

Την επόμενη μέρα, Κυριακή 22 Ιουνίου, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Τζαλέλα Καππαδοκίας (βυζαντινής Ταμισού). Στην ομιλία του στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού Ευμορφοχωρίου τόνισε πως “έκαστος εξ ημών πρέπει να ενθυμήται και να ευγνωμονή την ώραν της προσωπικής του Γαλιλαίας, δηλαδή εκείνην την στιγμήν κατά την οποίαν αισθάνθηκε την εσωτάτην ανάγκην και επιθυμίαν να ακολουθήση την σταυρικήν οδόν του Ευαγγελίου του Χριστού, χωρίς να υπολογίση τας αμέσους και εμμέσους συνεπείας της τοιαύτης αποφασιστικής επιλογής του”. Κλείνοντας ανέφερε με νόημα “Το κερί το οποίον ανάψαμε σήμερα δεν σβύνει, διότι τροφοδοτείται από την αγάπην όλων μας διά τον τόπον τούτον και την προσφοράν του εις το Γένος και εις την Εκκλησίαν”
.


http://fanarion.blogspot.gr
http://www.pentapostagma.gr

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...