Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ «ΨΕΚΑΖΟΥΝ»;;

1. Ὄχι μόνο ἁπλοϊκοὶ Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ ἐπιστήμονες διερωτῶνται ποίων χωρῶν εἶναι τὰ ἀεροπλάνα, ποὺ διασχίζουν ὅλο τὸν ἑλληνικὸ οὐρανὸ καὶ ἀφήνουν πίσω τους χιλιόμετρα ἀπὸ οὐρὲς χρώματος σταχτί. Τι περιέχουν αὐτὰ τὰ χημικὰ καὶ ποιὸς θὰ μᾶς πληροφορήσῃ ὑπευθύνως ;  ; ;
2. Ποῖοι σατανάδες εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἀποβλακώσουν μὲ τὰ διάφορα χημικά τους προκαλοῦντες πλήρη κατευνασμὸ τῶν πάντων καὶ μὴ ἀμφισβήτησικαὶ ἐξασκοῦνται γιὰ νὰ μᾶς δημιουργήσουν τὸν χημικὸ πόλεμο καὶ νὰ μᾶς ἐξαφανίσουν;. Τοῦτο διακινεῖται ἀπὸ στόμα σὲ στόμα σὲ ὅλη τὴν Πολυτεχνειούπολι Ζωγράφου.
Μήπως εἶναι τὰ προκαταρκτικὰ σχέδιά τους νὰ ἀφανίσουν τὰ περίπου 7 δισεκατομμύρια τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς καὶ νὰ μείνουν 500.000.000 ὅπως ἔχουν σχεδιάσει οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις! ! !
3. Γιατί οἱ σπουδαῖοι φυσικοὶ καὶ χημικοὶ ἐπιστήμονες, ἀκαδημαϊκοὶ κ.λπ. δὲν παρουσιάζονται νὰ διαφωτίσουν πλήρως τὸν ἑλληνικὸν λαόν ; ; ;
Εἰς ποῖο σκότος μᾶς ὁδηγοῦν ; ; ;


http://www.fotgrammi.gr/

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...