Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Η μαζική μεταστροφή του λαού των Ατζάρων στην Ορθοδοξία

Οι Ατζάροι είχαν εξισλαμιστεί με βίαιο τρόπο από τους Οθωμανούς Τούρκους αλλά παρέμειναν στην καρδιά Χριστιανοί (Κρυπτοχριστιανοί). Πολλοί ιερείς προέρχονται από μωαμεθανικές οικογένειες
περισσότερα...

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...