Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Το αρνί και το λιοντάρι συγκατοικούν εντός του. Ο ουρανός είναι τόσο κοντά του, όπως η μάνα στο παιδί της

Δόξα στον άγιο Ιωάννη, το Βαπτιστή, διότι εκπλήρωσε το Ευαγγέλιο πριν από την έλευση του Ευαγγελίου! Εισερχόμενος στήν έρημο παρέδωσε τον εαυτό του απολύτως, ψυχή τε και σώματι, στου Θεού το θέλημα. Το θέλημα του Θεού ενέργησε στο ίδιο του το επίγειο σώμα και στον ουρανό της ψυχής του.
Ούτε πείνα ούτε άγρια θηρία έβλαψαν το σώμα του, στα τόσα χρόνια πού ζούσε μέσα στην έρημο. Ή ψυχή του δεν τρώθηκε ούτε από την απελπισία της μοναξιάς, ούτε από την έπαρση στη θέα ουράνιων οραμάτων.

Δεν αναζητούσε ούτε ψωμί, ούτε γνώση από άνθρωπο. Ό Θεός του έδινε ότι χρειαζόταν, διότι παρέδωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού.

Δεν οδήγησε ό ίδιος τα βήματά του μέσα στην έρημο, ούτε μακριά απ' αυτήν. Ενα αόρατο πηδάλιο άνωθεν οίάκιζε τη ζωή του. Διότι, όταν ήταν απαραίτητο να βγει από την έρημο και να πάει νά συναντήσει τον Κύριο, τότε, όπως ρητά αναφέρεται: Έγένετο ρήμα Θεού επί Ιωάννην (Λουκ. 3:2). Σαν αθώος νέος, ό Ιωάννας, μίλησε άπλά για την επικοινωνία του με τις δυνάμεις του Ουρανού: κάγώ ούκ ηδειν αυτόν, άλλ' ό πέμψας με βαπτιζειν έν ύδατι, εκείνος μοι ειπεν- έφ όν αν ϊδης τό Πνεύμα καταβαίνον και μένον έπ’ αύτόν, ούτός έστιν ό βαπτίζων έν Πνεύματι Άγίω κάγώ έώρακα και μεμαρτύρηκα οτι ούτος έστίν ό υιός τού Θεού (Ίωάν. 1:33-34).

Πόσο τρυφερά κι άπλά μιλά γιά πράγματα ουράνια! Αλλά πόσο τρομακτικός είναι, σαν λιοντάρι, όταν μιλά εναντίον της αδικίας ανθρώπων, εναντίον του Ηρώδη και της Ήρωδιάδος! Τό άρνί καί το λιοντάρι συγκατοικούν εντός του. Ό ουρανός είναι τόσο κοντά του, όπως ή μάνα στο παιδί της.

Το θέλημα του Θεού του είναι προσιτό καί ξεκάθαρο, όπως είναι καί γιά τους άγγέλους στον ουρανό.
Πάνσοφε Κύριε, οδήγησε κατά τό θέλημά Σου τις ζωές των άμαρτωλών ημών, στην έρημο αυτής τής ζωής, όπως οδήγησες τη ζωή του άγιου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ότι Σοί πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις εις τούς αιώνας. Αμήν

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ


https://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/01/blog-post_742.html

1 σχόλιο:

  1. ᾿Επὶ ἀρχιερέως Ἅννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
    Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· Ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...