Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Δράκων, Δράκοντας, Δρακούλης...

 Τό ἐρωτευμένο ζεύγος τῶν δράκων στήν Βάρνα τῆς Βουλγαρίας 
Γιά τό παρακάτῳ θέμα ἀφορμή δόθηκε ἡ ἐντύπωσις πού μοῦ ἔκανε τό ὄνομα τοῦ πατρός τοῦ Χρήστου Γούδη, Δρακούλης Γούδης.Δρακούλης Γούδης
Εἰλικρινῶς οὔτε πού μποροῦσα νά φαντασθῶ πώς ὑπάρχει τέτοιο ὄνομα. Καί ὅμως...
Ἰδού λοιπόν :

Δράκος<δράκος <δράκων
Δράκος = ανθρωπόμορφο τέρας με υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά και άνδρας υπερβολικά μεγαλόσωμος και γενναίος. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, Δράκο ονόμαζαν το αβάπτιστο νήπιο, για να γίνει δράκος (ανδρείος) και να μην επηρεάζεται από τα κακά πνεύματα. Το όνομα αυτό ακολουθούσε το παιδί και μετά τη βάπτισή του.

Παραλλαγές ὑποκοριστικά

Δράκοντας, Δρακοντής, Δρακούλης, Δράκων

συχνότητα ἐμφανίσεως ὡς ὄνομα 0,005%

Ἀπό ἐδῶ ὅπου μπορεῖτε νά δεῖτε καί τά ὁμόῤῥιζα ἐπίθετα

ὁμόῤῥιζα τοπωνύμια

Δρακοβούνι Αρκαδίας
Δρακονέρα Κεφαλληνίας
Δρακονέρι Μεσσηνίας
Δρακοπουλάτα Κεφαλληνίας
Δράκος Λασιθίου
Δρακότρυπα Καρδίτσας
Δρακουλιάρης Ηρακλείου
Σπήλαιο Δράκου Καστοριάς

Ἅγιος ΔράκωναςΟ Άγιος Δράκωνας είναι άγνωστος στον Συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου. Αναφέρεται στον Κώδικα 76 της Μεσσήνης, όπου λέγεται ότι έζησε επί Διοκλητιανού (284 - 304 μ.Χ.) και Δεκίου, ηγεμόνα Νικαίας, και καταγόταν από το χωριό Αραύρακα.
Βλέποντας ο Άγιος την άδικη σφαγή τόσων χριστιανών, αγανάκτησε και παρουσιάστηκε αυθόρμητα στον ηγεμόνα Δέκιο και ομολόγησε τον Χριστό αφού, από Ιερή αγανάκτηση, έβρισε τους θεούς των ειδώλων. Τότε συνελήφθη, βασανίστηκε σκληρά και ρίχτηκε στη φυλακή. Επειδή όμως συνέχισε να ομολογεί τον Χριστό, αποκεφαλίστηκε.
Εορτάζει στις 11 Νοεμβρίου

Καί βεβαίως ἱστορικῶς ἔχουμε τόν νομοθέτη τῶν Ἀθηνῶν,Δράκοντα :

Δράκων νομοθέτης ἈθήναΟ Δράκων ήταν τύραννος αλλά και ο πρώτος ο οποίος κατέγραψε τους νόμους στην Αρχαία Αθήνα με εντολή των Αθηναίων...Το 624 π.Χ. οι Αθηναίοι του ανέθεσαν να γράψει τους νόμους και το 621 π.Χ. τους έγραψε σε μαρμάρινες πλάκες (κύρβεις) τις οποίες τοποθέτησε στην Αγορά. Οι νόμοι αυτοί ήταν πολύ αυστηροί και από τότε η έκφραση "Δρακόντειοι νόμοι" είναι συνώνυμη με τους ιδιαίτερα αυστηρούς νόμους...Οι νόμοι του Δράκοντα αντικαταστάθηκαν με τη νομοθεσία του Σόλωνα μετά το 594 π.Χ.

Νά πᾶμε καί στήν προϊστορία; Καλόν εἶναι νά μαθαίνουμε,ἔ ;

Δράκων στρατηγός τοῦ Αἰήτου
Ἡ μητρόπολις τῆς Κολχίδος ὠνομάζετο Σύβαρις,τό δέ τέμενος τοῦ Ἄρεως ὅπου ἦταν τό δέρας,ἦταν 70 στάδια μακριά ἀπό τήν πόλιν ὅπου ἦταν καί φρούριο ὀχυρό μέ ἱσχυρή φρουρά τό ὁποῖο ὠνομάσθη τοῦ Ἄρεως ὅπου ὑπῆρχε καί στρατόπεδον. Καί ὁ μέν στρατηγός ὠνομάζετο Δράκων οἱ δέ στρατιῶτες,πού ἦταν ἀπό τήν Ταυρική,ὠνομάζοντο Ταῦροι:
«τερατώδεις,χαλκόποδες καί πυρίπνοοι,διά τήν εὐῤῥωστίαν,ἀγριότητα καί βαρβαρότητα αὐτῶν»

Ἐδῶ καταφθάνει ἡ Μήδεια μέ τούς Ἀργοναύτες καί πηγαίνοντας κοντά στούς φρουρούς τούς ἔπεισε πώς ἔπρεπε νά ἀνοίξουν τίς πῦλες τοῦ φρουρίου. Οἱ φρουροί ἐπίστευσαν τά λόγια τῆς κόρης τοῦ βασιλέως καί καθώς ἀνοίγουν τίς πύλες ὁρμοῦν οἱ Ἀργοναύτες καί πιάνουν στόν ὕπνο τούς βαρβάρους τοῦ στρατοπέδου.Ἄλλους τούς σκότωσαν καί ἄλλους τούς κυνήγισαν. Ἔτσι ἔλαβαν τό δέρας.

( Ὠγυγίας μέρος ΣΤ΄ ,Βίβλος Θ΄,Περί τῶν ἐπισήμων ἐκστρατειῶν,Κεφάλαιο Α΄ περί Ἀργοναυτικῶν.Ἀθανασίου Σταγειρίτου )

Μία ἐκ τῶν διηγήσεων τοῦ πώς ὁ Ἰάσων πῆρε τό χρυσόμαλλο δέρας ἀπό τήν Αἶα.

Δράκων βασιλιᾶς Βοιωτίας
Ὁ ἕτερος Δράκος πού συναντοῦμε εἶναι αὐτός τῆς Βοιωτίας ὅταν ὁ ἐκ Φοινίκης Κάδμος ἔφθασε ἐκεῖ καί τόν ἐφόνευσεν. Μία ὑπόθεσις λέγει πώς ὁ Δράκων αὐτός ἦτο βασιλεύς τοῦ μέρους ἐκείνου τῆς Βοιωτίας πού πῆγε ὁ Κάδμος καί εἶχε κόρη τήν Ἀρμονία. Ὁ Κάδμος γιά νά κυριαρχήσῃ στήν περιοχή φονεύει τόν Δράκοντα καί παντρεύεται τήν κόρη του.

Τό μεγάλο ἐρώτημα εἶναι :γιατί τέτοια ἐπισημότητα στούς γάμους τοῦ Κάδμου καί τῆς Ἀρμονίας,ὅπου παρέστησαν τόσοι ...ἐπίσημοι προσκεκλημένοι; Μέχρι καί οἱ Μοῦσες βρέθηκαν ἐκεῖ καί ὕμνησαν τόν γάμον ! Ὅπως καί τά περίφημα καί κακότυχα μαζύ,θεϊκά δῶρα πρός τήν Ἀρμονία,τό περιδέραιο καί τό πέπλον.
Καί γιατί ὁ οἶκος τοῦ Κάδμου,τό νυφικό δωμάτιο τῆς Ἀρμονίας καί τῆς Σεμέλης ἀποτελοῦσαν Ἄβατον ; !

Λοιπόν ἡ κακοτυχία πού ἐπέρχεται δέν συνάδει οὐδόλως μέ τό ἐπίσημον τοῦ γάμου γιά τό ζεῦγος Κάδμου-Ἀρμονίας. Ἀπό τά παιδιά τους ἡ Ἀγαυή ἐφόνευσε τόν υἱό της Πενθέα,ἡ Σεμέλη (ἄν καί μητέρα τοῦ Διονύσου-ἔχει πολύ σημασία αὐτό-) ἐκεραυνώθη ἀπό τόν Δία,ἡ τρίτη κόρη,ἡ Ἰνώ πνίγηκε καί τόν υἱόν τῆς τετάρτης κόρης τόν ἔφαγαν τά σκυλιά. Ὁ μόνος πού σώθηκε ἀπό ὅλο αὐτό τό κακό ἦταν ὁ υἱός τοῦ Κάδμου,ὁ Πολύδωρος πού ἔγινε βασιλιᾶς,ἀφοῦ ὁ Κἀδμος μέ τήν Ἀρμονία πῆραν τά μάτια τους καί τράβηξαν κατά τήν Δαλματίαν !

Καί γιατί ὅλα αὐτά τά κακά ; Αἰτία λένε πώς ἦταν ὁ φόνος τοῦ Δράκοντος ! Ἦταν ὅμως;

Ὅταν πῆγαν στήν Δαλματία οἱ κάτοικοι αὐτῆς οἱ Ἐγχελεῖς ἦσαν σέ πόλεμο μέ τούς κατοίκους τῆς Ἰλλυρίας καί ὁ Κάδμος μοστραρίστηκε ὡς πολυπράγμων περί τῶν στρατιωτικῶν ( γιατί ἄρα γε; Ἐπεί δή γνώριζε καλῶς ἀπό πονηριές,προφανῶς...) ἀλλά καί μέ τήν συνδρομή τοῦ μαντικοῦ χρησμοῦ,ὥστε οἱ Ἐγχελεῖς τόν ἔκαναν στρατηγό. Νίκησαν οἱ Ἐγχελεῖς καί ὁ Κάδμος ἔγινε καί πάλι βσιλιᾶς,ἀλλά τώρα σέ ἄλλο τόπο,μέ ἄλλες φυλές...Λένε πώς γέννησε τόν Ἰλλυριό πού ἔγινε ὁ γενάρχης τῶν Ἰλλυριῶν. Καί τέλος ὅταν πέθαναν,Κάδμος καί Ἀρμονία μεταμορφώθησαν ἀπό τόν Δία σέ δράκοντες...!

(Ὠγυγίας μέρος ΣΤ΄,Περί ἡρώων τῆς Ἑλλάδος,Βίβλος Γ΄ Περί Ἰνάχου,Δαναοῦ,Αἰγύπτου,Ἀγήνορος καί τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ,Κεφάλαιον Θ΄)

Πέραν τοῦ ὁποίου μύθου,ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἱστορική πλευρά τοῦ θέματος-Κάδμος; γράφει ὁ Σταγειρίτης :

Οἱ ἱστορικοί λέγουσιν ὅτι ἡ ζήτησις τῆς Εὐρώπης ἦτον πρόφασις μόνον,ἵνα ἀπατῶσι τούς ἐγχωρίους νά τούς δέχωνται εἰς τούς τόπους αὐτῶν,ὅπου ἤθελον νά κατοικήσωσιν.Οἱ δέ σπαρτοί ἄνθρωποι ἦσαν οἱ ἐγκάτοικοι τῆς χώρας καί Δράκων ἦτον ὁ βασιλεύς αὐτῶν. Ὁ δέ Κάδμος φονεύσας τόν βασιλέα,ἐκίνησε τούς ἄλλους εἰς ἐμφύλιον πόλεμον,ὥστε ἐφονεύθησαν πάντες οἱ ἐπίσημοι,ἐκτός τῶν πέντε. Ἐγένετο δέ ὕστερον δοῦλος τοῦ Ἄρεως,ἐπεί δή ὑπέφερε πόλεμον ὀκταετῆ διά τόν φόνον ἐκεῖνον.

Ἔ, τί νά κάνουμε,δράκοι εἶναι αὐτοί...

Ἄ, εἶναι καί αὐτός,μήν τό παραλείπουμε :

Πλάτων Δρακούλης ,από τους πρωτοπόρους του σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα

Οι απόψεις του ήταν ένα κράμα θεοσοφισμού, χριστιανο-σοσιαλιστικών και ανθρωπιστικών ιδεών, με επιρροές από τη σκέψη του Θ. Καΐρη, από το βρετανικό μεταρρυθμιστικό σοσιαλισμό της Φαβιανής Εταιρείας και τον Τολστόι.Το βιβλίο του Εγχειρίδιον του εργάτου (1893) άσκησε σημαντική διαπαιδαγωγητική επίδραση στους εργάτες της Ελλάδας εκείνου του καιρού

Γεννήθηκε το 1858 στην Ιθάκη (τότε βρετανική κτήση, όπως όλα τα Επτάνησα), από ευκατάστατη οικογένεια. Ο πατέρας του, Ευστάθιος Δρακούλης, διέτελεσε για πολλά χρόνια έπαρχος του νησιού

Ἀπ᾿ὅτι καταλάβατε αὐτός ἔστρωσε τόν δρόμο γιά τά κομμούνια... Καί τά ὑπόλοιπα βιογραφικά ΕΔΩ

Ἡ Πελασγική

ΠΗΓΗ
http://thesecretrealtruth.blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...