Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Μέχρι και της τελευταίας ημών αναπνοής έχομεν ανάγκην της μετανοίας... (Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης)

  Η μετάνοια είναι ατέλεστος, όλαι αι αρεταί δύνανται με την χάριν του Θεού, να τελειοποιηθούν από τον άνθρωπον.
Την μετάνοιαν ουδείς δύναται να την τελειοποιήση, διότι μέχρι και της τελευταίας ημών αναπνοής έχομεν ανάγκην της μετανοίας, διότι σφάλλομεν εν ριπή οφθαλμού, οπότε η μετάνοια είναι ακατάκτητος.

Ω, πόσον αγαθός ο Θεός! Δικαίως λοιπόν θα κολασθούν οι συναμαρτωλοί μου, διότι παρεγνώρισαν την άπειρον ευσπλαγχνίαν του ουρανίου Πατρός. Ενώ λοιπόν ως άνθρωποι σφάλλομεν, μας έρχεται οκνηρόν το να είπωμεν το « ήμαρτον »! Και πως θα το είπωμεν, εφ’ όσον έχομεν, εγώ πρώτος, την λήθην και την ραθυμίαν με συμβοηθόν την υπερηφάνειαν, ισχυρά εμπόδια προς τον δρόμον της ταπεινώσεως! Μας τον έδειξεν ο Χριστός δια του Σταυρού Του, αλλά δυστυχώς θεληματικώς κωφεύομεν προς μεγίστην μεταμέλειάν μας.

Ο χρόνος φεύγει, τα έτη κυλούν και όλο και πλησιάζομεν δια την αιωνιότητα. Το βλέπομεν, ενώ μία νάρκη διανοητική μας δεσμεύει, έως να βληθώμεν, εγώ πρώτος, εις την κόλασιν! Ο Θεός μου, ο λυτρωσάμενος το ανθρώπινον γένος εκ της δουλείας του εχθρού, ρύσαι και ημάς από την μέλλουσαν καταδίκην, όταν θα έλθης να κρίνης τον κόσμον, αποδίδων εκάστω κατά τα έργα αυτού. Είθε δι’ ευχών σου να εύρω έλεος, όταν κρίνεται η ελεεινή μου ψυχή, διότι δειλιώ απαντήσαι τω φοβερώ Κριτή ελεγχόμενος υπό του ιδίου μου συνειδότος.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

http://elderephraimarizona.blogspot.com

1 σχόλιο:

 1. Δειλία,φόβος,υπερηφάνια,πείσμα
  τεμπελιά,αφροσύνη,απιστία,
  εγωισμοί,κλπ...
  Είναι μερικά απο τά πάθη μας πού τά έχουμε σέ ολη μας την ζωή.
  Τό "φάρμακο" γιά όλα -πιστεύω-είναι η πίστη,η μετάνοια,και η ταπείνωση,αυτά μαζί μέ τήν καρδιακή προσευχή μας πρός τον Κύριο μας αποτελούν τις προυποθέσεις γιά τήν σωτηρία μας που επισφραγίζετε με την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία.
  Εύχομαι γιά όλους μας νά συναντήσουμε τόν Κύριό μας
  σεσωσμένοι και ευλογημένοι στην Ουράνια Βασιλεία Του.Αμήν

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...