Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΣΟΥ;

π.Διονύσιος 

Πρὶν λίγες ἡμέρες σὲ προσκύνημα μας στο Ἅγιον  Ὅρος ἐπισκεφθήκαμε ἕνα ἁγιασμένο Γέροντα.

 Κάθιδροι ἀπὸ τὰ ἀνηφορικὰ μονοπάτια μας δέχτηκε μὲ ἀγάπη καὶ ἀνάμεσα στα οὐσιώδη καὶ ὠφέλιμά που μας μίλησε μας εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς:

Να ἐπιλέξουμε ἔναν Ἅγιο ἢ μία Ἁγία που τὸν ἀγαπάμε ἰδιαίτερα καὶ να τὸν καταστήσουμε Προστάτη τοῦ σπιτιοὺ μας.

Να ἀποκτήσουμε μία εἰκόνα τοῦ , να ἀναβουμε τὸ καντηλκάκι καθημερινά, να κάνουμε κάθε ἔτος στην ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Θ.Λειτουργία, ἀλλὰ καὶ να ἔχουμε ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἀργία για ὅλη τὴν οἰκογένεια.

Σεαυτὸν τὸν Ἅγιο ἂς στρέφουμε καθημερινὰ ὄλες τις προσευχὲς καὶ αἰτήσεις μας καὶ θὰ λαμβάνουμε κάθε εὐχερῆ βοήθεια , θεῖα προστασία καὶ γαλήνη Χριστοῦ στην ζωὴ μας.

Ἐσένα ποῖος εἲναι ὁ Ἅγιος σοῦ;

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...